Dicţionarul bijuteriilor: portrete de creaţie ale meşterilor din RSS Moldovenească
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
580 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-05 12:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
739.2(478)(091)(038) (1)
Arte plastice (304)
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana. Dicţionarul bijuteriilor: portrete de creaţie ale meşterilor din RSS Moldovenească. In: Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice . 2012, nr. 1(2), pp. 73-79. ISSN 1857-365X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Numărul 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X

Dicţionarul bijuteriilor: portrete de creaţie ale meşterilor din RSS Moldovenească
CZU: 739.2(478)(091)(038)

Pag. 73-79

Condraticova Liliana
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2015


Rezumat

Articolul relevă viața și creațiile giuvaiergiilor din RSSM. În atenția cititorilor sunt propuse portrete biografice ale bijutierilor necunoscuți sau uitați. Aliajele de metale ieftine, ceramica, lemnul au fost folosite ca materii prime. Acest articol reprezintă o parte dintr-o secțiune complexă, vizând elaborarea dicționarului cuprinzător al bijutierilor și designerilor naționali și internaționali.

This article discusses the life and creation of jewelers in MSSR. Absolutely unknown or forgotten names of quoteworthy jewelers have been presented to readers. Cheap metal alloys, ceramics, wood were used as raw materials. The paper is part of a complex section, aimed at developing a comprehensive dictionary of national and international jewelers and designers.

Cuvinte-cheie
artă, bijuterii, ornamente, ceramică, expoziții