IBN
Închide
Rusu Marinela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Comunicarea nonverbală în cazul genurilor
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 1. 2021. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-793-2.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere
Rusu Marinela
“Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2. 2021. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-794-9.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negocierea în comunicarea interpersonală – Funcții, etape și strategii
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 1. 2021. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-793-2.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Gândirea creativă și abilitățile de comunicare la locul de muncă
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 11 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea creativă și abilitățile de comunicare la locul de muncă
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 10 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilurile de gândire – conţinutul şi funcţia lor pragmatică
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea artistică şi comunicarea – creatorul şi mesajul artei sale
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Procesul creator din perspectiva dezvoltării
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Comunicarea: un proces complexce defineste umanitatea
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Metamorfozele stimei de sine intr-o societate instabilă economic
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dimensiuni specifice ale creativității artistice
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiple semnificații ale educației estetice — repere practice
Rusu Marinela
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14