IBN
Închide

36Publicaţii

430Descărcări

10642Vizualizări

Melnic Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 5

Cum să îmbunătățim calitatea timpului în mediul de învățare
Melnic Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluare pedagogică – delimitări conceptuale
Baraliuc Nadejda , Melnic Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Major importance of time management in curricular management
Melnic Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul artei plastice în dezvoltarea creativităţii copiilor
Melnic Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul – resursă cheie în educaţie
Melnic Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Cultivarea atitudinilor în procesul de învăţare
Melnic Natalia1 , Buga Oleg2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea atitudinilor în procesul de învăţare
Melnic Natalia1 , Buga Oleg2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii creative a copiilor prin îmbinarea muzicii cu arta plastic
Melnic Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea psihologică a educaţiei artistice
Melnic Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model managerial de gestionare eficientă a timpului în instituţia de învăţământ
Melnic Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de învățare prin cultivarea atitudinii
Melnic Natalia1 , Buga Oleg2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un posibil traseu de menţinere a controlului utilizării timpului în instituţia de învăţământ
Melnic Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Analize curriculare cu privire la predarea conversiunii(ciclul gimnazial în Republica Moldova şi România)
Melnic Natalia
Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Managementul timpului în implementarea curriculumului educațional
Cojocaru Vasile , Melnic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Eficientizarea timpului pentru predare-invățare
Melnic Natalia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul evaluării planificate asupra competenţelor studentului
Melnic Natalia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii, metode şi tehnici de management eficient al timpului educaţional
Melnic Natalia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 11

Competitivitatea economică în contextul asigurării securităţii economice
Buga Oleg1 , Melnic Natalia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre oraşele inteligente
Buga Oleg1 , Melnic Natalia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre unele probleme de finanţare bancară a agriculturii moldoveneşti
Buga Oleg1 , Melnic Natalia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36