IBN
Închide
Melnic Natalia
Cuvinte-cheie (27): timp (2), time (2), metode şi tehnici de management eficient al timpului educaţional (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Analize curriculare cu privire la predarea conversiunii(ciclul gimnazial în Republica Moldova şi România)
Melnic Natalia
Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Managementul timpului în implementarea curriculumului educațional
Cojocaru Vasile, Melnic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Eficientizarea timpului pentru predare-invățare
Melnic Natalia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul evaluării planificate asupra competenţelor studentului
Melnic Natalia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii, metode şi tehnici de management eficient al timpului educaţional
Melnic Natalia
Academia de Administrare Publică
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Despre unele probleme de finanţare bancară a agriculturii moldoveneşti
Buga Oleg1, Melnic Natalia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este necesară sau nu conformarea voluntară fiscală in Republica Moldova?
Buga Oleg1, Melnic Natalia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul marketingului în scopul creşterii atractivităţii investiţionale a localităţilor rurale prin prisma administratiei publice
Buga Oleg1, Melnic Natalia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul timpului din perspectivă filozofică și pedagogică
Melnic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţiile timpului în educaţie şi în dezvoltarea umană
Melnic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Considerații privind protejarea la nivel naţional a denumirilor de produse locale, aplicarea standardelor europene şi promovarea turismului rural
Buga Oleg1, Melnic Natalia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intellectus
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurt studiu asupra iniţiativei antreprenoriale
Buga Oleg1, Melnic Natalia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de eficientizare a timpului în mediul de predare–învăţare universitar
Melnic Natalia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13