| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "Uniunea Europeană"
Формирование партийных систем в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы
Scrîli Serghei
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea versus competiţie fiscală în Uniunea Europeana
Luchian Ivan
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea croazierelor fluviale în Uniunea Europeană
Betivu Danaia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei Uniunii Europene în anul 2014 şi în viitorul apropiat
Tăbăcaru Ludmila, Gribincea Alexandru, Duşcov Raisa
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul european şi din România al asigurării sănătăţii şi sustenabilităţii sanitare
Roşca Petru, Marinescu Ioana-Andreea, Ceauşu Daian-Mihai
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele agendei lisabona si cele privind convergenta economica in vederea elaborarii noii strategii europene
Gribincea Alexandru, Burtea Ionuţ
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea acquis-ului schengen
Burtea Ionuţ
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea şi educaţia medicală continue a cadrelor specialităţilor oncologice: corelaţii RM – UE
Mereuţă Ion
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea parteneriatelor pentru o energie sigură, durabilă și competitivă
Popescu Maria, Gribincea Corina
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări în domeniul managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană
Manole Tatiana
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova
Timofte Natalia, Timuş Angela
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU-Moldova relations since 1991: retrospective and perspective
Ţîcu Octavian
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 2(8) / 2011 / ISSN 1857-4076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele cosiderente referitoare la particularităţile ordinii de drept la nivelul Uniunii Europene
Autor Nou
Legea şi Viaţa
Nr. 12(288) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană a Republicii Moldova: de la declaraţia intenţiei – la obiectiv strategic
Roşca Liudmila
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte legislative privind protecţia datelor cu caracter personal
Lazari Constantin, Lazari Constantin
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de postaderare a României la Uniunea Europeană
Solomon Constantin, Ghiorghi-Aurelian Cristinel
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul modern al principiului subsidiarităţii in dreptul internaţional public
Antohi Leonid
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele Dreptului penal al Uniunii Europene
Melnic Violeta
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(12) / 2017 / ISSN 1857-1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva reflecții în legătură cu soluțiile legale și doctrinare privind retragerea din Uniunea Europeană
Suceveanu Natalia
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(11) / 2016 / ISSN 1857-1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția procesului de legiferare internațională în cadrul uniunii europene: supranaționalitatea în dreptul organizațiilor internaționale
Chirtoacă Natalia
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36