Un deceniu de transformări în economia agroalimentară a României sub impactul aderării la Uniunea Europeană
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
973 18
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-07 13:53
SM ISO690:2012
VOICILAŞ, Dan-Marius; GAVRILESCU, Camelia. Un deceniu de transformări în economia agroalimentară a României sub impactul aderării la Uniunea Europeană. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ediția 12, Vol.1, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chişinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 196-199. ISBN 978-9975-3171-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Un deceniu de transformări în economia agroalimentară a României sub impactul aderării la Uniunea Europeană

JEL: E20, Q10

Pag. 196-199

Voicilaş Dan-Marius, Gavrilescu Camelia
 
Institutul de Economie Agrara al Academiei Romane
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2017


Rezumat

În această lucrare se realizează o analiză macroeconomică a evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici din sectorul agroalimentar. Analiza se adresează unei perioade importante din evoluţia istorică recentă a României şi anume perioada de după aderarea la Uniunea Europeană, care a avut loc la data de 1 ianuarie 2007. Importanţa perioadei avută în vedere creşte dacă avem în vedere procesul lung al tranziţiei economiei româneşti, care a precedat momentului aderării şi transformările produse ca urmare a condiţiilor impuse României pentru aderare. Prin analiza efectuată dorim să surprindem modificările survenite în sectorul agroalimentar în perioada 2007-2016, modul în care au evoluat principalii indicatori macroeconomici şi care au fost factorii care au influenţat această evoluţie. Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a recurs la o analiză statistică a datelor furnizate de instituţiile specializate în colectarea lor de la nivel naţional şi de la nivelul Uniunii Europene. Rezultatele obţinute identifică şi evidenţiază o parte din factorii care au contribuit la această evoluţie şi nivelul de dezvoltare al sectorului agroalimentar, după zece ani în care acesta s-a aflat sub influenţa directă a Politicii Agricole Comune.  

This paper presents a macroeconomic analysis of the evolution of the main macroeconomic indicators in the agri-food sector. The analysis addresses an important period of recent historical evolution of Romania, namely the period after the accession into the European Union, which took place on 1 January 2007. The importance of the period under consideration is increasing if we consider the long process of transition of the Romanian economy, which preceded the moment of accession and the transformations produced as a result of the conditions imposed on Romania for accession. Through the analysis we are looking at the changes in the agri-food sector during 2007-2016, how the main macroeconomic indicators have evolved and what factors have influenced this evolution. In order to achieve the proposed objectives, a statistical analysis of the data provided by the specialized institutions for their collection at national and European Union levels was made. The obtained results identify and highlight some of the factors that contributed to this evolution and the level of development of the agri-food sector, after ten years, when it was under the direct influence of the Common Agricultural Policy.

Cuvinte-cheie
economia agroalimentară, impactul aderării,

Romania,

Uniunea Europeană