IBN
Închide
Paiu Dana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Republica Moldova – aspirații europene și impedimentele integrării
Paiu Dana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Republica Moldova și colaborarea cu NATO – argument forte pentru integrarea în Uniunea Europeană
Paiu Dana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 13 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova și dilema securității naționale prin prisma cooperării cu Uniunea Europeană și NATO
Paiu Dana12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea civilă – etalon a maturității societății democratice
Paiu Dana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Educația – punctul forte al evoluției Republicii Moldova în secolul XXI
Paiu Dana12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European integration of the Republic of Moldova: geopolitical realities
Paiu Dana
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană a Republicii Moldova: realități geopolitice
Paiu Dana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul partidelor politice reflectat în parcursul european al Republicii Moldova
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul partidelor politice reflectat în parcursul european al Republicii Moldova
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în cadrul parteneriatului pentru pace: oportunități și perspective de dezvoltare
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul cunoștințelor în viața tinerilor
Paiu Dana12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Republic of Moldova under the partnership for peace: development opportunities and perspectives
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Conceptul de securitate aplicată în cazul Republicii Moldova. Preliminarii
Paiu Dana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13