IBN
Închide
Sacara Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 1

Unele reflecții privind particularităţile juridice ale asistenţei sociale în Republica Moldova
Romandaş Nicolae1 , Sacara Ana2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Analiza dimensiunii juridice a asistenţei sociale
Sacara Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 19 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal regulation of the minimum income systems within the European Union
Sacara Ana
Comrat State University
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul social european – instrument de coeziune între statele Uniunii Europene
Sacara Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a prestaţiilor de asistenţă socială furnizate persoanelor aflate în situaţie de risc
Sacara Ana
Universitatea de Stat din Comrat
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(244) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istorice privind constituirea și dezvoltarea asistenţei sociale în Moldova
Sacara Ana
Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 21 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serviciile sociale – o componentă esențială a modelului social european
Sacara Ana
Universitatea de Stat din Comrat
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(246) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Mecanisme de asigurare a dreptului la asistenţa socială
Sacara Ana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 6. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a raportului de asistenţă socială
Sacara Ana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici sociale de susţinere a familiilor cu copii
Sacara Ana
Universitatea de Stat din Comrat
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții privind reglementarea juridică a asistenței sociale în Uniunea Europeană
Sacara Ana
Universitatea de Stat din Comrat
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte conceptuale privind sistemul de servicii sociale din Republica Moldova
Romandaş Nicolae1 , Sacara Ana2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind noțiunea de asistență socială
Sacara Ana
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13