R&D appraisement – are the R&D targets from Europe 2020 strategy attainable?
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
2820 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-12 11:05
SM ISO690:2012
AILINCĂ, Alina Georgeta. R&D appraisement – are the R&D targets from Europe 2020 strategy attainable? In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ediția 12, Vol.1, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chişinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 35-40. ISBN 978-9975-3171-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

R&D appraisement – are the R&D targets from Europe 2020 strategy attainable?

JEL: J24, O32, O40.

Pag. 35-40

Ailincă Alina Georgeta
 
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2017


Rezumat

De obicei, mass-media şi politicienii vorbesc despre necesitatea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor sau despre necesitatea unor noi modele şi politici pentru o creştere calitativă şi durabilă a unei ţări sau a unei regiuni. Publicaţiile curg cu dezbateri despre încălzirea globală, nevoia de resurse sustenabile şi economia inteligentă şi inovatoare, dar este uitat adesea că principalele „rădăcinile” şi soluţiile multora dintre aceste probleme se regăsesc în domeniul cercetării şi dezvoltării. Piaţa forţei de muncă, productivitatea, sărăcia şi izolarea anumitor categorii sociale, problemele generale de bunăstare şi prosperitate pot fi tratate prin politici coerente, consecvente şi constante de susţinere a domeniului educaţiei şi cercetării şi dezvoltării. Astfel, articolul încearcă să susţină analiza domeniului cercetării şi dezvoltării pe baza cercetărilor, a rapoartelor şi a datelor Eurostat etc., arătând aspectele bune şi mai puţin bune cu privire la realităţile cercetării şi dezvoltării la nivelul Uniunii Europene, comparativ cu obiectivele C&D din strategia Europe 2020. De asemenea, articolul va schiţa câteva sugestii utile cu privire la posibilitatea de a concepe o politică de cercetare anticiclică mai coerentă la nivelul statelor membre ale UE.  

Usually the media and politicians talk about the need for the increase of the quality of citizens’ life or the need for new models and policies for qualitative and sustainable growth of a country or a region. The papers flow with debates about the global warming, the need for sustainable resources and the smart and innovative economy but is conveniently forgotten that the basic roots and the solutions of many of this problems can be found in R&D field. The labour market, the productivity, poverty and the isolation of some social categories, the general well-being and prosperity issues can be treated by coherent, consistent and constant policies of supporting education and research and development area. Thus, the article tries to substantiate the analysis on R&D field on the basis of research papers, reports and Eurostat data etc, showing the good and less good aspects regarding the R&D realities at the European Union level comparing to the R&D targets from Europe2020 Strategy. Also, article will sketch some useful suggestion regarding the possibility of conceiving a more coherent counter-cyclical research policy at the level of EU member states.

Cuvinte-cheie
inovare, cercetare, Europa 2020, Uniunea Europeană,

politici de cercetare şi dezvoltare, investiţii în cercetare şi dezvoltare