Republica Moldova – aspirații europene și impedimentele integrării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
88 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-31 23:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(478) (90)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1210)
SM ISO690:2012
PAIU, Dana. Republica Moldova – aspirații europene și impedimentele integrării. In: Administrarea Publică. 2022, nr. 1(113), pp. 139-149. ISSN 1813-8489.
10.52327/1813-8489.2022.1(113).13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489

Republica Moldova – aspirații europene și impedimentele integrării

Republic of Moldova - european aspirations and impediments to integration

Республика Молдова – европейские устремления и препятствия на пути к интеграции

DOI: https://doi.org/10.52327/1813-8489.2022.1(113).13
CZU: 327(478)

Pag. 139-149

Paiu Dana
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2022


Rezumat

After the signing of the Association Agreement between the Republic of Moldova and the European Union on June 27, 2014, it was obvious that the European option becomes a priority for the future of the Republic of Moldova. Although the political forces present in the arena of Moldova were divided into two almost equal segments: some opted for European Integration, others opted for the Eurasian Union. In this context, the European aspirations of the Republic of Moldova were clearly outlined and, in the same way, the main impediments to EU integration were formulated. The contradictions between the two options were like litmus paper that marked the differences and possible obstacles to integration. The task of the politicians was to make the road outlined in the Association Agreement as fast as possible, with tangible results and the achievement of the goals outlined in the Agreement. But it was not to be, the road traveled was much more difficult, with multiple errors, hesitations and political failures due to which the Republic of Moldova is still at a crossroads of history

După semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană la data de 27 iunie 2014 era evident că opțiunea europeană devine prioritară pentru viitorul Republicii Moldova. Deşi forțele politice prezente pe arena Republicii Moldova se divizau în două segmente, aproape egale: unii optau pentru integrarea europeană, alții optau pentru Uniunea Euroasiatică. În acest context, s-au conturat clar aspirațiile europene ale Republicii Moldova şi, la fel, au fost formulate principalele impedimente ale integrării în UE. Contradicțiile dintre cele două opțiuni au fost ca hârtia de turnesol care a marcat diferențele şi posibilele obstacole în calea integrării. Sarcina politicienilor a fost ca drumul conturat în cadrul Acordului de Asociere să fie parcurs cât mai rapid, cu rezultate palpabile şi atingerea scopurilor schițate în Acord. Dar n-a fost să fie, drumul parcurs a fost mult mai anevoios, cu multiple erori, ezitări şi cedări politice din care cauză Republica Moldova şi astăzi se găseşte la o răscruce a istoriei.

Cuvinte-cheie
integration, European Union, Eurasian Union, aspirations, impediments,

integrare, Uniunea Europeană, Uniunea Euroasiatică, aspirații, impedimente