Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
266 16
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-07 21:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[159.937:061.1EU]-053.6 (1)
Psihologie (2361)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (239)
SM ISO690:2012
MĂRGINEAN, Flavia Alexandra. Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective. In: Administrarea Publică. 2021, nr. 1(109), pp. 162-172. ISSN 1813-8489.
10.52327/1813-8489.2021.1(109).15
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489

Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective

Young People’s Perception of the European Union. Visions and Perspectives

Восприятие Европейского Союза молодыми людьми. Видения и перспективы

DOI: https://doi.org/10.52327/1813-8489.2021.1(109).15
CZU: [159.937:061.1EU]-053.6

Pag. 162-172

Mărginean Flavia Alexandra
 
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2021


Rezumat

In today's society, young people's perception of the European Union is essential, especially in the context in which it faces various crises. In this context, the perception of young people and the level of their trust in the European Union is a very important basis for its future. In this sense, the research methods used to find out young people's perception of the European Union included the online questionnaire and the focus group, finding out young people's level of confidence in the EU, but also their visions and perceptions on the EU and its future. What is certain is that the way young people perceive the European Union is vital for its harmonious development and for the perpetuation of European values by the young generation.

În societatea actuală, percepția tinerilor despre Uniunea Europeană este foarte importantă, mai ales în contextul în care aceasta se confruntă cu diferite crize. În acest context, percepția tinerilor și modul în care aceștia au încredere în Uniunea Europeană reprezintă o bază foarte importantă pentru viitorul UE. în acest sens, metodele folosite pentru a afla percepția tinerilor despre Uniunea Europeană au fost chestionarul online și focus-grupul, aflându-se gradul de încredere pe care tinerii îl au în UE, dar și viziunile și percepțiile acestora despre UE și viitorul acesteia. Cert este că modul în care tinerii percep Uniunea Europeană este vital pentru dezvoltarea armonioasă a acesteia și perpetuarea valorilor europene de către tânăra generație.

Cuvinte-cheie
European Union, young people, perception, visions, trust, future, European citizen,

Uniunea Europeană, Tineri, percepţie, viziuni, încredere, viitor, cetățean european