IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "preţ"

Formarea prețului la medicamente: factori de influență

Țenti Ana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme

Tacu Georgiana1, Vasile Matei2, Matei-Gherman Corina3
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea preţului la ouă în întreprindere

Beţivu Ala, Beda Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fezabilitatea investițiilor la plantarea livezilor de pere

Zbancă Andrei, Morei Virgiliu
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiențe europene în reglementarea cheltuielilor pentru medicamentele opportune pentru Republica Moldova

Țenti Ana
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la unele mecanisme economice de susţinere a agriculturii: aspecte pro şi contra
Stratan Alexandru
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algoritmul formării unui brand

Remarciuc Iulia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiector LED 41500 LM

Rusu Nicoleta, Secrieru Vitalie, Munteanu Eugeniu, Gorgan Dumitru, Dorogan Andrei, Tincovan Serghei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampă stradală Led42 posibilitatea asamblarii in RM

Secrieru Vitalie, Vieru Serghei, Munteanu Eugeniu, Dorogan Valerian, Vieru Tatiana
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prognozarea cererii cu ajutorul metodelor de analiză

Guriţă Doina12
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Gazprom-ului asupra economiei Republicii Moldova
Viţă Iulian
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa mecanismului de formare a preţurilor asupra performanțelor întreprinderii
Zaharco Silvia
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools

Parmacli Dumitru1, Stratan Alexandru2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classification of the competitiveness’ factors and new approaches to assessing the competitiveness

Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia şi strategia de dezvoltare a producţiei avicole în Republica Moldova
Pistol Zinaida
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-73. Vizualizări-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mixul de marketing în sectorul bancar
Deliu Angela, Brodesco Lilian
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-54. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova
Timofte Natalia1, Timuş Angela2
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors

Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea contractului de servicii turistice de alte contracte
Chibac Natalia
Legea şi Viaţa
Nr. 4(268) / 2014 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile. Între trecut și modernitate

Ţurcan Daniela
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27