Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1277 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-12 14:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.51:662.7(478) (1)
Preț. Formarea prețului. Costuri (81)
Explozivi. Combustibili (77)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Natalia; TIMUŞ, Angela. Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova. In: Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, pp. 98-108. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2012 / ISSN 1857-4130

Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova

CZU: 338.51:662.7(478)
Pag. 98-108

Timofte Natalia1, Timuş Angela2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Cuvinte-cheie
gaz natural, preţ, Republica Moldova, Uniunea Europeană,

Comunitatea Energetică