IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "preţ"
Formarea prețului la medicamente: factori de influență
Țenti Ana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-69. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme
Tacu Georgiana1, Vasile Matei2, Matei-Gherman Corina3
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea preţului la ouă în întreprindere
Beţivu Ala, Beda Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fezabilitatea investițiilor la plantarea livezilor de pere
Zbancă Andrei, Morei Virgiliu
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe europene în reglementarea cheltuielilor pentru medicamentele opportune pentru Republica Moldova
Țenti Ana
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la unele mecanisme economice de susţinere a agriculturii: aspecte pro şi contra
Stratan Alexandru
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-31. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felinar econom în baza diodelor led 0,06-5W. Posibilitatea asamblării în RM
Dorogan Valerian, Secrieru Vitalie, Munteanu Eugeniu, Vieru Tatiana, Vieru Stanislav, Dorogan Andrei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea implementării sistemului de iluminat inteligent în instituțiile de învațămînt din R. Moldova
Gujuman Lucia, Sava Lilia, Sorochin Serafima, Grițco Mariana, Guiban Suzana
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmul formării unui brand
Remarciuc Iulia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiector LED 41500 LM
Rusu Nicoleta, Secrieru Vitalie, Munteanu Eugeniu, Gorgan Dumitru, Dorogan Andrei, Tincovan Serghei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampă stradală Led42 posibilitatea asamblarii in RM
Secrieru Vitalie, Vieru Serghei, Munteanu Eugeniu, Dorogan Valerian, Vieru Tatiana
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prognozarea cererii cu ajutorul metodelor de analiză
Guriţă Doina12
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenta prețului ca variabilă importantă a procesului de negociere în turism
Juraveli Tatiana
Economica
Nr. 2(120) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Gazprom-ului asupra economiei Republicii Moldova
Viţă Iulian
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa mecanismului de formare a preţurilor asupra performanțelor întreprinderii
Zaharco Silvia
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools
Parmacli Dumitru1, Stratan Alexandru2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-1559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classification of the competitiveness’ factors and new approaches to assessing the competitiveness
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia şi strategia de dezvoltare a producţiei avicole în Republica Moldova
Pistol Zinaida
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-96. Vizualizări-2455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mixul de marketing în sectorul bancar
Deliu Angela, Brodesco Lilian
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-96. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova
Timofte Natalia1, Timuş Angela2
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46