IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(31) pentru cuvîntul-cheie "private life"
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingerința cercetării la fața locului în viața privată-garanții procesuale
Osoianu Tudor1, Covalciuc Ion2
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind protecţia datelor cu caracter personal şi viaţa private
Chirtoacă Lilia
State, security and human rights
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Человек и теория “цифровой экономики”
Rocaciuc Victor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidimensionalitatea şi complexitatea dreptului la viaţa intimă, familială şi privată
Butnaru Iulia
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Различия в подходах к определению содержания права на неприкосновенность частной жизни
Tocarenco Veronica
Молдавская экономическая академия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția datelor cu caracter personal ale salariaților în contextul pandemiei COVID-19
Tighineanu Alexandra
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limitations of the Right to Respect Private Life in the Regulation of the Romanian Civil Code
Zamfir (Coman) Varvara Licuța
University of European Studies of Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalizarea politicii în mass-media între “politcorrectness” şi populism
Bulicanu Victoria
Free International University of Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 5 / 2010 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții pe marginea asigurării dreptului la respectarea vieții private în cauzele de stabilire a paternității copilului din afara căsătoriei
Belecciu Liliana
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția penală a vieții private
Cobîșenco Ion
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția penală a vieții private
Cobîșenco Ion
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea inviolabilităţii domiciliului în contextul executării ordonanţei de aducere silită
Pilat Sofia
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția datelor cu caracter personal ale salariaților
Danila Victor
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 5 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia vieţii private a salariatului la locul de muncă
Macovei Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea digitală a salariaţilor
Pîslaruc Maria
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată în jurisprudenţa Curții Europene a Drepturilor Omului
Butnaru Iulia
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(243) / 2021 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni doctrinare moderne și soluții de lege ferenda referitoare la viața private în dreptul penal substanțial al Republicii Moldova
Crijanovschi Sergiu1, Bogdan Alexandru2
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(199) / 2017 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 7 June, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea vieții private: aspecte de procedură penală și activitate specială de investigații
Glavan Boris
State, security and human rights
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția propriei imagini in era digitală: soluții jurisprudențiale ale Curții Europene a drepturilor omului
Sârcu-Scobioală Diana
State, security and human rights
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 31