IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(146) pentru cuvîntul-cheie "behavior"
Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici
Severin Alina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-178. Vizualizări-1610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția comportamentului civilizat prin prisma manualelor de etichetă
Tărîţă Orest
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cвязь между поведением и характером подростков, занимающихся танцами
Semionova Oxana12
1 Теоретический лицей им. Михая Витязул,
2 Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea individului privită prin corelația dintre conceptele de „socializare” și „educație”.
Coman Liliana12
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihologice ale atitudinii și comportamentului persoanelor vârstnice față de serviciile medico-socio-comunitare
Popescu Monica-Andreea12
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norma și patologia în reglarea comportamentului
Calancea Veronica
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aнализ криминогенных и психологических причинных факторов, влияющих на формирование преступного поведения несовершеннолетних
Liubimova Daria1, Zaharia Virginia2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Money Psychology - Modern Science With Ancient Roots
Luchian Ivan1, Filip Angela2
1 International Institute of Management IMI-NOVA,
2 Moldova State University
Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management
Ediţia 16. 2021. Istambul. ISBN 978-619-203-308-8.
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitațile ecologice si comportamentul unor specii de rozatoare din biotopurile antropizate ale localitatii Bacioi, municipiul Chisinau
Caraman Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului de competență matematică
Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approaches to social diversion and conflict solution through the lens of Bedouin tradition
Abu Queder Hatem
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de profilaxie și diminuare a stresului parental în situații de confruntare cu comportamente de bullying în școală
Timco Eugenia
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-304-4..
Disponibil online 18 August, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile şi elementele componente ale competenţei de comunicare
Cîrligeanu Margareta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia resurselor umane medicale capabile să inoveze
Moraru Lilia, Moraru Titus
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The modern concept of value orientation
Antoci Diana
Tiraspol State University
Advances in Education Sciences (AESJ)
Nr. 1 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2668-5256
Disponibil online 4 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul operativ: conținut, particularități și caracteristica juridică
Jitariuc Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica polițistului în activitatea cotidiană
Margarint Alina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Behavior of Human Resources on the Labor Market in the Republic of Moldova
Buicli Olga
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2393-3119 /ISSNe 2393-3127
Disponibil online 18 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives of approach to value orientation through psychoanalytic, humanistic, and constructivist paradigms
Antoci Diana
Tiraspol State University
Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie-Pedagogie
Nr. 39 / 2019 / ISSN 2668-6678 /ISSNe 1582-313X
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilităţile de interpretare a comportamentului nonverbal al studenţilor din şcoala superioară
Zatușevschi Ana
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 146