IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(64) pentru cuvîntul-cheie "behavior"

Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici

Severin Alina
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția comportamentului civilizat prin prisma manualelor de etichetă

Tărîţă Orest
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cвязь между поведением и характером подростков, занимающихся танцами

Semionova Oxana12
1 Теоретический лицей им. Михая Витязул,
2 Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări ale conceptului de competență matematică

Hajdeu Mihaela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approaches to social diversion and conflict solution through the lens of Bedouin tradition

Abu Queder Hatem
Carmel College
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia resurselor umane medicale capabile să inoveze
Moraru Lilia, Moraru Titus
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica polițistului în activitatea cotidiană

Margarint Alina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abilităţile de interpretare a comportamentului nonverbal al studenţilor din şcoala superioară

Zatușevschi Ana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele particularităţi etologice ale păsărilor galinacee domestice

Batcu Carolina
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of the parental model on the couple relationship

Lungu Viorelia1, Lîsov Diana2, Ermurachi Anastasia3
1 Technical University of Moldova,
2 Liceul Teoretic „George Meniuc“,
3 SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detainee’s behavior in the penitentiary environment

Popa Ecaterina
Universitatea Danubius, Galaţi, România
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudini și orientări valorice: definiții, funcții, corelații

Antoci Diana, Leșan Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile adolescenților prin prisma manifestărilor comportamentale

Antoci Diana, Bulicanu Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patient behavior in the knowledge economy

Jucov Artiom
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conscious choices and decisions

Ciobanu Diana
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology

Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Gheorghiu Zinaida, Priseajniuc (Vudu) Victoria, Jitari Iurie
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sugestia - tehnică de schimbare a comportamentului

Borcoman Raisa, Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comportamentul resurselor umane pe piaţa muncii din Republica Moldova

Buicli Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Promotion of Education for Health within the General Education Institutions – Necessity and Reality

Gheţiu Adelina
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Părintele copilului cu CES - între prietenie și autoritate

Bloj Emil Sorin
Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”, Tîrgu Mureș
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 64