IBN
Закрыть

65Publicaţii

840Descărcări

20323Vizualizări

Jitariuc Vitalie
(12)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 22.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 2
 • 2.2.Contribuții în monografii - 2
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 0
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 21
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.4.Note (suport) de curs - 3
 • 9.5.Cursul universitar - 1

2024 - 6

Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de șantaj
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul recursului printre căile de atac ordinare
Jitariuc Vitalie1 , Calendari Dumitru12
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Procuratura Cahul
Univers strategic
Nr. 1(57) / 2024 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea procurorului la etapa dezbaterilor judiciare în instan a de apel în cauze penale - cazul Republicii Moldova
Calendari Dumitru , Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Vol. 70, Nr. 1 / 2024 / ISSN 1221-8464 / ISSNe 2537-3048
Disponibil online 23 April, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea spre recunoaștere – procedeu probatoriu și varietate a identificării criminalistice
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dreptul
Nr. 3 / 2024 / ISSN 1018-0435
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-18. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procurorul în apelul penal: aspecte de drept comparat
Calendari Dumitru12 , Jitariuc Vitalie1
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Procuratura Cahul
Univers strategic
Nr. 1(57) / 2024 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica criminalistică. Suport de curs în scheme
Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Chişinău, 2024 / ISBN 978-9975-180-48-1
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-33. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 23

Criminalistica : Caiet de seminar : Ciclul 1 – studii superioare de licenţă specialitatea Drept
Rusu Vitalie , Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-110-4
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-35. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalistica și expertiza judiciară : Note de curs : Ciclul 1 – studii superioare de licenţă specialitatea Drept
Jitariuc Vitalie , Rusu Vitalie
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-111-1
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-33. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența și tipurile verificării declarațiilor la locul infracțiunii
Jitariuc Vitalie1 , Popescu Silviu-Ionuț2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul în procesul penal: noţiune, sarcini și varietăţi
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dialogi juridici
Iași: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2023. ISBN 978-606-714-816-9.
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infiltrarea operativ-investigativă și rolul ei în cercetarea și descoperirea infracțiunilor
Jitariuc Vitalie
Inspectoratul Național de Investigații
Revista Română de Criminalistică
Vol. 24, Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de determinare sau înlesnire la sinucidere art. 150 CP RM – comisă de către sau asupra persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate
Jitariuc Vitalie1 , Apărece Oleg2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Școala Doctorala în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative a Consorţiului instituţiilor de învăţământ ASEM şi USPEE
Dialogi juridici
Iași: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2023. ISBN 978-606-714-816-9.
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiția comunitară și administrarea pedepselor alternative la detenție : Note de curs : Ciclul 1 – studii superioare de licenţă
Jitariuc Vitalie , Rusu Lucia
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bălți, 2023 / ISBN 978-9975-50-302-0
Disponibil online 28 August, 2023. Descarcări-56. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National and ECtHR selective jurisprudence on decision-making in criminal appeals
Calendari Dumitru , Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Legea şi Viaţa
Nr. 4(376) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operative-investigative infiltration and its role in the research and discovery of crimes
Jitariuc Vitalie
National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 24, Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de investigare a infracțiunilor săvârșite de grupările criminale organizate
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități metodologice privind investigarea infracțiunilor de corupție
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile administrării, folosirii și aprecierii probelor în cazurile privind infracțiunile de război
Jitariuc Vitalie1 , Tuduruța Cristian2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Școala Doctorala în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative a Consorţiului instituţiilor de învăţământ ASEM şi USPEE
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile obiectului probatoriului în cazurile privind traficul de fiinţe umane
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Inspectoratul Național de Investigații
Dreptul
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1018-0435
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul legalităţii penale – elemente de conţinut şi tendinţe evolutive
Cojocaru Radion1 , Jitariuc Vitalie2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilarea criminalilor cibernetici și rolul ei în elaborarea și dezvoltarea strategiilor eficiente de prevenire și combatere a infracțiunilor cibernetice
Jitariuc Vitalie , Ciudin Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profiling in the activity of investigation and prevention of crime
Jitariuc Vitalie1 , Cojocaru Radion2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 24, Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profiling-ul în activitatea de investigare și prevenire a infracțiunilor
Jitariuc Vitalie1 , Cojocaru Radion2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Revista Română de Criminalistică
Vol. 24, Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția juridică a colaboratorilor confidențiali. Aspecte de drept comparat
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dreptul
Nr. 7 / 2023 / ISSN 1018-0435
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul, specificul și conținutul măsurilor privind organizarea cercetării crimelor de război
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Română de Criminalistică
Vol. 24, Nr. 4(136) / 2023 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactical particulars regarding the conduct of criminal prosecution at the initial and subsequent stage of the investigation of corruption crimes
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 1 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The crime of terrorism: forensic characteristics and methods of committing it
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Cogito
Vol. 15, / 2023 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The system, specificity and content of measures relatingto the organization of war crimes investigations
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 24, Nr. 4(136) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratat de criminalistică. Partea I. Noțiuni generale. Tehnica Criminalistică
Rusu Vitalie , Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
București, 2023 / ISBN 978-606-26-1334-1. ISBN 978-606-26-1769-1
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-42. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 19

Asigurarea drepturilor și libertăților persoanei în activitatea specială de investigații
Jitariuc Vitalie
Inspectoratul Național de Investigații
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea respectării drepturilor omului – condiție a admisibilității rezultatelor activității speciale de investigații în cadrul probatoriului
Jitariuc Vitalie
Inspectoratul Național de Investigații
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(61) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica criminalistică a infracțiunilor informatice
Jitariuc Vitalie1 , Nastas Andrei2
1 Inspectoratul Național de Investigații,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Română de Criminalistică
Nr. 4 / 2022 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea măsurilor speciale de investigaţi
Jitariuc Vitalie
Inspectoratul Național de Investigații
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(63) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul operativ: conținut, particularități și caracteristica juridică
Jitariuc Vitalie
Inspectoratul Național de Investigații
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forensic features of cybercrime
Jitariuc Vitalie1 , Nastas Andrei2
1 National Investigation Inspectorate,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul și rolul activității informațional-analitice în procesul cercetării și descoperirii infracțiunilor
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(16) / 2022 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodica investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat din Moldova,
București, 2022 / ISBN 978-606-26-1625-0
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale acțiunilor de urmărire penală în cazul infracțiunilor comise de grupele criminale organizate
Rusu Vitalie , Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale percheziției și ridicării în procesul investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
Inspectoratul Național de Investigații
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile tacticii acțiunilor de urmărire penală în cazurile privind infracțiunile informatice
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Inspectoratul Național de Investigații
Revista Română de Criminalistică
Nr. 4 / 2022 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of the tactics of criminal prosecution actions in cases of cybercrime
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezumția de nevinovăție în izvoarele doctrinare și normative din Statele Unite ale Smericii
Jitariuc Vitalie1 , Bria Iulia2
1 Inspectoratul Național de Investigații,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și importanţa măsurilor speciale de investigaţii la documentarea, cercetarea și descoperirea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane
Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scopul și obiectul probatoriului în cauzele penale prin prisma prevederilor prezumției de nevinovăție
Jitariuc Vitalie1 , Bria Iulia2
1 Inspectoratul Național de Investigații,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactica acțiunilor de urmărire penală: noțiune, conținut, sistem
Jitariuc Vitalie
Inspectoratul Național de Investigații
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactics of criminal prosecution actions: notion, content, system
Jitariuc Vitalie
National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traficul de droguri și legalizarea veniturilor provenite din activitatea criminală: trăsături, tendințe de manifestare, prevenire și combatere
Jitariuc Vitalie , Blaşcu Olesea
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea structurală a măsurilor speciale de investigații: abordări doctrinare și reglementări
Jitariuc Vitalie
Inspectoratul Național de Investigații
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Metodica colectării și sistematizării informațiilor operativ-investigative privind activitatea grupărilor criminale organizate
Jitariuc Vitalie
Inspectoratul Național de Investigații
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de ordin teoretico-practic privind audierea victimelor infracțiunilor de trafic de ființe umane
Rusu Vitalie1 , Jitariuc Vitalie2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dreptul
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1018-0435
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 65