IBN
Закрыть
Severin Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2019 - 3

Deformarea profesională: comportament deviant al funcționarilor publici
Severin Alina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-66. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici: premisă a eficienţei administraţiei publice
Severin Alina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-69. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici: premisă a eficienței administrației publice
Severin Alina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Formarea profesională a funcționarilor publici în Republica Moldova prin prisma exemplelor europene
Severin Alina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici
Severin Alina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-178. Vizualizări-1612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte psiho-sociale ale perfecționării profesionale a funcționarilor publici
Severin Alina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul disciplinelor socioumaniste în pregătirea profesională a funcţionarilor publici
Severin Alina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 1 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Eficienţa politicii manageriale în modernizarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici
Severin Alina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională a funcţionarilor publici
Severin Alina12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-115-62-9.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9