IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
RORISNIGRIDWikiDataWikipediaEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice212
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice27/75108/204
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 695
266 publicatii cu CZU (38.3%)
31 publicatii cu DOI (4.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 33 ORCID (19.6%),
16 Google Scholar ID (9.5%),
15 Scopus Author ID (8.9%)
Brevete Tabel(2)
H-index autori
Proiecte Tabel(3)
Monografii Tabel(5)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 699. Descărcări - 14243. Vizualizări - 671973.
Articole în reviste din RM - 347. Publicaţii la conferinţe din RM - 240. Publicaţii peste hotare - 108.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 45
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 251
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 22
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 28
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 40
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 40
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 194
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 64

2024 - 5

Development considerations and opportunities a wine tourism – the case study of the state enterprise quality wines industrial complex „Mileștii Mici”
Guţan Viorica , Zugravu Gheorghe Adrian
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 11, Nr. 1(21) / 2024 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra unor probleme în legătură cu aplicarea principiului constituțional al consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit
Paşcaneanu Tudor , Dandara Liliana
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 9. 2024. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 110-114.
Disponibil online 4 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții cu privire la procesul de armonizare a Codului civil al Republicii Moldova și legii privind societățile pe acțiuni cu acquis-ul European
Dandara Liliana , Paşcaneanu Tudor
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 9. 2024. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 60-67.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The possibilities of applying artificial intelligence for the purpose of developing internal corporate control
Caprian Iulia , Zaharia Virginia , Balan Tatiana
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 11, Nr. 1(21) / 2024 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends in esg performance reporting (environment social and governance) in enterprise
Căpăţînă Sofia , Buşmachiu Eugenia
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 11, Nr. 1(21) / 2024 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 30

Priorities of professional judgment in organizing accounting
Tuhari Tudor
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 10, Nr. 2(20) / 2023 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 1 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale privind elementele componente a instituției răspunderii disciplinare a salariaților în sfera muncii
Romandaş Nicolae , Gurin Eduard
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 343-346.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circular economy in practice: key actors in sustainable transformation
Perciun Rodica , Şavga Larisa , Iordachi Victoria
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 31-45.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul și trăsăturile specifice ale mecanismelor juridice de protecție a drepturilor omului în cadrul organizației Națiunilor Unite
Zaharia Virginia , Luca Ala
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 397-406.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația economică - prioritate strategică pentru procesul de europenizare a Republicii Moldova
Cibuc Liliana , Liviţchi Oxana
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 328-335.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de cercetare în contabilitate
Căpăţînă Sofia
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 434-439.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrădarea ca formă a asistenței juridice internaționale în materie penală
Cuciurcă Angela , Zaharia Virginia
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 310-323.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrădarea la nivelul Uniunii Europene vs. Republica Moldova
Prodan Svetlana , Petrov Elena
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 291-300.
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign trade of the Republic of Moldova: analysis, evaluation and perspectives
Colesnicova Tatiana , Iaţişin Tatiana , Şavga Larisa
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 10, Nr. 2(20) / 2023 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 1 January, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifying the potential of consumer cooperatives in the development of circular business models in the Republic of Moldova
Iordachi Victoria , Şavga Larisa , Perciun Rodica
International Applied Social Sciences Congress C-IASOS – 2023
Ediţia 7. 2023. Ankara. Economics and Financial Research Association. 24-24.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifying the potential of consumer cooperatives in the development of circular business models in the Republic of Moldova
Iordachi Victoria , Şavga Larisa , Perciun Rodica
International Applied Social Sciences Congress C-IASOS – 2023
Ediţia 7. 2023. Ankara. Economics and Financial Research Association. 85-110.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înregistrarea bunului imobil din proprietatea comună în devălmășie a soților în aspectul cadrului legal național
Dandara Liliana , Anton Mihaela
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 340-342.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalizarea plasării în câmpul muncii a cetățenilor străini în Republica Moldova
Romandaş Nicolae , Furculiţă Andrei
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 281-290.
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of marketing activity in agricultural enterprises producing white sea buckthorn
Mîrza Sergiu , Pituşcan Feodosie
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 10, Nr. 1(19) / 2023 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Project risk management through PMBOK
Şavga Ghenadie , Şavga Larisa , Ţurcanu Gheorghe
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 15-16.
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 699