IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
RORISNIGRIDWikiDataWikipediaEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice211
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice27/7394/186
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 648
238 publicatii cu CZU (36.7%)
16 publicatii cu DOI (2.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 23 ORCID (14%),
15 Google Scholar ID (9.1%),
9 Scopus Author ID (5.5%)
Brevete Tabel(2)
H-index autori
Proiecte Tabel(2)
Monografii Tabel(5)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 648. Descărcări - 10951. Vizualizări - 481526.
Articole în reviste din RM - 338. Publicaţii la conferinţe din RM - 215. Publicaţii peste hotare - 95.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 36
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 251
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 22
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 28
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 33
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 39
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 176
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 59

2023 - 3

Regimul juridic al curții constituționale și vacanța funcției de judecător constituțional
Kuciuk Valeriu
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 546-557.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on Consumer Perception Regarding Wine Products and Wine Tourism in the Republic of Moldova
Guţan Viorica , Şavga Larisa , Zugravu Constanta Laura Augustin , Bucur Diana , Zugravu Gheorghe Adrian
Agriculture (Switzerland)
Vol. 13, Nr. 3 / 2023 / ISSN - / ISSNe 2077-0472
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele din sfera cercetării și inovării ce contribuie la dinamizarea dezvoltării sustenabile a agriculturii din Republica Moldova
Găină Boris , Fedorciucova Svetlana , Cobirman Galina
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. Print-Caro. 15-17.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 27

Interdisciplinarity – an imperative of lifelong education
Căpăţînă Sofia
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări științifice și normative privind soluţionarea conflictelor internaţionale
Guzun Ivan , Zaharia Virginia , Luca Ala
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. Adrilang. 218-228.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza practicii internaționale în domeniul asigurării vieții private în contextul securității cibernetice
Zaharia Virginia , Luca Ala
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. University of European Studies of Moldova. 161-169.
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aнализ криминогенных и психологических причинных факторов, влияющих на формирование преступного поведения несовершеннолетних
Любимова Дарья , Захария Вирджиния
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. Adrilang. 122-132.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boosting the process of smart specialization in the Republic of Moldova
Şavga Larisa , Baran Tatiana
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2022
2022. Split, Croatia. University of Split. 187-196.
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circular economy: theoretical and applied aspects
Fuior Elena , Zavațki Tatiana , Zugrav Inga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. INCE. 41-41a.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributions to defining the role of the project manager
Verboncu Ion , Moraru Simion
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(17) / 2022 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia circulară: fundamente teoretice, evoluție, principii
Fuior Elena , Zavațki Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. Performantica. 161-172.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of the non-observed economy on economic security in the Republic of Moldova
Stratan Alexandru , Gutium Tatiana , Şavga Larisa
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental expenditures and trends in the circular economy
Căpăţînă Sofia , Buşmachiu Eugenia
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(17) / 2022 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul migrației de revenire în Republica Moldova și sistemul de granturi acordate migranților pentru dezvoltarea afacerii
Zaharia Virginia , Pozneacova Veronica
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. . 129-140.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tehnologiilor informaţionale asupra vieţii private: aspecte criminologice și juridico-penale.
Florea Eugen , Blaj Ana
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. CEP USM. 230-237.
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul învățământului superior
Zaharia Virginia , Pozneacova Veronica
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. . 3-11.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor mediului extern asupra competitivității întreprinderii
Petrovici Sergiu
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 307-308.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrating lifelong learning into higher education
Şavga Larisa , Liviţchi Oxana
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limitele temporale ale dreptului la viață
Pozneacova Veronica , Zaharia Virginia
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. Adrilang. 114-122.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul conținutului proiectului prin prisma pmbok
Şavga Ghenadie , Şavga Larisa
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 187-194.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 648