IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat din Moldova
RORCrossRef (DOI)GoogleScholarWikiDataGoogleScholarWikipediaORCIDISNIGRIDORCIDGoogleScholarEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice10271
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice120/4768855/3383
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 22439
11270 publicatii cu CZU (50.2%)
3121 publicatii cu DOI (13.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 1666 ORCID (26.3%),
686 Google Scholar ID (10.8%),
648 Scopus Author ID (10.2%)
Brevete Tabel(228)
H-index autori
Proiecte Tabel(171)
Monografii Tabel(40)
Contribuții în monografii Tabel(118)
Lista publicaţiilor - 22462. Descărcări - 435066. Vizualizări - 15815659.
Articole în reviste din RM - 9312. Publicaţii la conferinţe din RM - 11617. Publicaţii peste hotare - 1510.
Publicații în H-index RM, Scopus - (17).
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 12
 • 1.2.Contribuții în monografii - 47
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 10
 • 2.2.Contribuții în monografii - 67
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 85
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 34
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2885
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3214
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2012
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 965
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 429
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 642
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 299
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1009
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 659
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6480
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3433
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 43
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.1.Publicații la manifestări științifice indexate în WoS - 1
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 130
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 433
 • 7. Teze și rezumate ale tezelor de doctorat
 • 7.1. Teze și rezumate ale tezelor de doctor în științe
 • 7.1.1.Teze de doctor în științe - 1
 • 7.1.2.Rezumate ale tezelor de doctor în științe - 1
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 5
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1
 • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 3

2024 - 42

Adaptarea curriculară pentru integrarea copiilor cu cerințe educative speciale: concept și metode
Cheia Florin , Guţu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alfabetizarea culturală, premisă în formarea competenței interculturale la viitoarele cadre didactice
Dicusară Olga
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andragogic concept and tool of learning and education of adults
Guţu Vladimir , Ţurcanu Carolina , Toma Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Black hole shadows of massive particles and photons in plasma
Kobialko Kiril , Bogush Igor , Galtsov Dmitri
Physical Review D
Vol. 109, / 2024 / ISSN 2470-0010 / ISSNe 2470-0029
Disponibil online 17 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadru metodologic de formare a competenței de comunicare pragmatică în limba engleză la elevii din învăţământul profesional tehnic ISCED 4
Dimitriu Angela , Bîrnaz Nina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele și personalitatea managerului etic
Meleca Viorica , Şevciuc Maia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Composition and Surface Optical Properties of GaSe:Eu Crystals before and after Heat Treatment
Sprincean Veaceslav , Qiu Haoyi , Tjardts Tim , Lupan Oleg , Untila Dumitru , Aktas Oral Cenk , Adelung Rainer , Leontie Liviu , Cârlescu Aurelian , Gurlui Silviu , Caraman Mihail
Materials
Vol. 17, / 2024 / ISSN 1996-1944
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențe în percepția imaginii cadrului didactic universitar între cadrele didactice și studenți în instituțiile de învățământ superior
Cotruța Dionisie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dileme teoretice privind relația dintre stiluri de atașament și asumarea comportamentelor riscante
Popov Ștefan
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egalitatea de șanse, implicațiile în dezvoltarea sentimentului autoeficacității și implicit a motivației învățării
Pandelica Mirela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea fricii din perspectivă psihodramatică
Mocanu Viorica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feedback-ul constructiv – factor de eficientizare a procesului de instruire la adulțI
Butnari Nadejda
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea cadrelor didactice la nivel național: probleme și unele soluții
Mișcalencu Mădălina , Guţu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva educației incluzive la nivel european: modele și particularități
Mișcalencu Mădălina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indirect photolysis of cysteine and thiourea in the presence of metal ions in the aquatic environment
Lis Angela , Gladchi Viorica , Duka Gh. , Travin Sergey
Inorganica Chimica Acta
Vol. 560, / 2024 / ISSN 0020-1693
Disponibil online 11 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inovațiilor în educație: concept și particularități
Georgescu Claudiu-Iulian
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediu de învățare pozitiv – imperativ în instruirea adulților
Butnari Nadejda , Bîrnaz Nina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de asigurare a educației nonformale în contextul valorificării timpului liber al elevilor
Clichici Veronica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea și realizarea instruirii individualizate a elevilor cu ces. intervenții a învățătorului de sprijin
Cheia Florin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientation-Dependent Oxygen Evolution Activity of Epitaxial Ruddlesden-Popper Pr0.5Ca1.5MnO4 Thin Films
Ebrahimi Fatemeh , Ottinger Natalie Jacqueline , Belenchuk Alexandr , Shapoval Oleg M. , Hausmann Christopher , Ma Qian , Moshnyaga Vasily T. , Jooss Ch H.
Journal of Physical Chemistry C
Vol. 128, / 2024 / ISSN 1932-7447 / ISSNe 1932-7455
Disponibil online 28 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22462