IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "baze Schiff"

Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei

Rotaru Mihaela1, Cocu Maria2
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compuşi coordinativi ai fierului (III) cu activitate biologică

Bulhac Ion1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra2, Cuba Lidia1, Bivol Cezara2, Danilescu Olga1, Dvornina Elena2, Bouroş Pavlina3
3 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza noilor compuşi coordinativi ai unor metale de tip 3d cu 2,6 – diacetilpiridină bis(izonicotinoilhidrazonă)

Danilescu Olga
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza dirijată a bazelor schiff care conţin hidrazinobenzotiazol, 4-aminotriazol, lizină şi compuşii lor coordinativi
Paholniţcaia Anastasia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4