IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "baze Schiff"
DFT study of condensation mechanisms of 4-pyridinecarboxaldehyde with o-, m-, p-aminobenzoic acids
Arsene Ion, Coropceanu Eduard, Purcel Viorica
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei
Rotaru Mihaela1, Cocu Maria2
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia enzimelor glutationice în țesutul splenic este influențată de derivații tiosemicarbazidei.
Andronache Lilia1, Pantea Valeriana1, Gulea Aurelian2, Şveţ Inna1, Ghinda Serghei3, Privalova Elena3, Smeşnoi Valentina4, Gudumac Valentin1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi ai fierului (III) cu activitate biologică
Bulhac Ion1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra2, Cuba Lidia1, Bivol Cezara2, Danilescu Olga1, Dvornina Elena2, Bouroş Paulina3
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și studiul unui compus binuclear nou al manganului(III) cu izonicotinoilhidrazona aldehidei salicilice
Gusina Liudmila12, Ciobotari Alina2, Dragancea Diana2, Verejan Ana1, Bulhac Ion3
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza noilor compuşi coordinativi ai unor metale de tip 3d cu 2,6 – diacetilpiridină bis(izonicotinoilhidrazonă)
Danilescu Olga
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza dirijată a bazelor schiff care conţin hidrazinobenzotiazol, 4-aminotriazol, lizină şi compuşii lor coordinativi
Paholniţcaia Anastasia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7