Compuşi coordinativi ai fierului (III) cu activitate biologică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
95 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-16 19:17
SM ISO690:2012
BULHAC, Ion; CILOCI (DESEATNIC), Alexandra; CUBA, Lidia; BIVOL, Cezara; DANILESCU, Olga; DVORNINA, Elena; BOUROŞ, Pavlina. Compuşi coordinativi ai fierului (III) cu activitate biologică. In: Modern Technologies in the Food Industry. 20-22 octombrie 2016, Chişinău. Chisinau, Republic of Moldova: Tehnica–Info, 2016, pp. 348-355.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Modern Technologies in the Food Industry 2016
Conferința "Modern Technologies in the Food Industry"
Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2016

Compuşi coordinativi ai fierului (III) cu activitate biologică


Pag. 348-355

Bulhac Ion1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra2, Cuba Lidia1, Bivol Cezara2, Danilescu Olga1, Dvornina Elena2, Bouroş Pavlina3
 
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
 
Disponibil în IBN: 26 iulie 2019


Rezumat

Au fost sintetizaţi şi cercetaţi compuşi coordinativi ai fierului(III) cu formulele generale [FeIII(H2L1,2(H2O)2](NO3)3·nH2O (H2L1= 2,6-diacetilpiridină bis(izonicotinoilhidrazonă), n = 5 (I); H2L2 = 2,6-diacetilpiridină bis(nicotinoilhidrazonă), n = 1.5 (II)) şi [FeIII(H2L3,4(H2O)3] (NO3)3·nH2O (H2L3 = 2,3-butandionă bis(izonicotinoilhidrazonă), n=2 (III); H2L4 = 2,3-butandionă bis(nicotinoilhidrazonă), n=2 (IV)). Utilizând metoda difracţiei razelor X s-a stabilit structura complecşilor I-IV: compuşi coordinativi de tip ionic cu geometria poliedrului metalului de bipiramidă pentagonală, în care fierul este heptacoordinat, în gradul de oxidare +3 cu spin înalt (S=5/2). S-a scos în evidenţă activitatea biologică a complecşilor la cultivarea tulpinilor de micromicete Aspergillus niger CNMN FD 10 şi Fusarium gibbosum CNMN FD 12.

Cuvinte-cheie
fier, compuşi coordinativi, baze Schiff, structură moleculară, activitate biologică.