IBN
Închide

118Publicaţii

290Descărcări

42274Vizualizări

Bouroş Pavlina62Coropceanu Eduard41Bologa Olga38Danilescu Olga27Rija Andrei24Ciloci (Deseatnic) Alexandra19Clapco Steliana15Tiurina Janeta13Ştefîrţă Anastasia12Cocu Maria12Parşutin Vladimir12Şoltoian Nicolai12Labliuc Svetlana10Cernişeva Natalia10Şova Sergiu9Ureche Dumitru9Bivol Cezara8Covali Alexandru8Şofransky Valentin8Kravţov Victor7Zubareva Vera7Melenciuc Mihail7Croitor Lilia7Ciobănică Olga7Verejan Ana6Şafranschi Valentin6Lozan Vasile5Buceaceaia Svetlana5Dragancea Diana5Dvornina Elena5Rudi Ludmila4Culeac Ion4Verlan Victor4Cepoi Liliana4Aluchi Nicolae4Petuhov Oleg4Stratan-Binzari Maria4Gusina Liudmila4Bordian Olga4Iovu Mihail3Fonari Marina3Volodina Galina3Coval Andrei3Brânză Lilia3Mitina Tatiana3Valuţă Ana3Cuba Lidia3Mîrzac Alexandra3Sidelinicova Svetlana2Bodiu Vasile2Gorincioi Elena2Botnari Vasile2Vitiu (Boldişor) Aliona2Gutium Victoria2Mîrzac Alexandra2Apostol Petru2Socolov Vasile2Stratan Mihai2Balan Cristina2Codreanu Sergiu2Enăchescu Marius2Socolova Ludmila2Cuciurca (Titica) Tatiana2Siminel Nichita2Duca Gheorghe1Rudic Valeriu1Gulea Aurelian1Ciumacov Iurie1Culicova Olga1Nicorici Valentina1Siminel Anatolii1Chiriac Tatiana1Lisnic Stelian1Batîr Dumitru1Barbă Alic1Gorincioi Natalia1Noviţchi Ghenadie1Rusu Maria1Arsene Ion1Guţul Tatiana1Bondarenco Nadejda1Lupaşcu Lucian1Miscu Vera1Condruc Viorica1Bârsan Ana1Lipkowski Janusz1Gdaniec Maria1Corobceanu Eduard1Calmîc Elena1Cotelea Maxim1Prichard Robert1Autor Nou1Darii Mariana1Olari Inga1Kovali Aleksandr1Rotaru Mihaela1Covaci Olga1Zubarev Victor1Nedelea Vitalie1Abramov Valentina1Roșca Daniel1Morozan M.1Șofranschi V.1Vologzhanina A.1Lăcătuș C.1
Bulhac Ion
Cuvinte-cheie (189): compuşi coordinativi (4), ligands (4), X-ray diffraction (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 73. Publicaţii peste hotare - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

A new Co(III) mononuclear complex containing dianilineglyoxime and pyridine ligands: synthesis and structure
Ureche Dumitru1, Bulhak Ion1, Bourosh Pavlina12
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați
Danilescu Olga12, Bulhac Ion1, Bouroş Pavlina13, Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination complex [Eu(μ2-OC2H5)(btfa)(NO3) (phen)]2·phen with high luminescent efficiency
Iovu Mihail1, Verlan Victor1, Culeac Ion1, Bordian Olga1, Zubareva Vera2, Bulhak Ion2, Enachescu Marius3, Siminel Nikita1, Siminel Anatolii1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 University Politehnica of Bucharest
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(20) / 2021 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal Engineering of Schiff Base Zn(II) and Cd(II) Homo- and Zn(II)M(II) (M = Mn or Cd) Heterometallic Coordination Polymers and Their Ability to Accommodate Solvent Guest Molecules
Danilescu Olga1, Bourosh Pavlina12, Petuhov Oleg13, Kulikova Olga2, Bulhak Ion1, Chumakov Yurii2, Croitor Lilia2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Institute of Geology and Seismology
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 8(26) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution from discrete mononuclear complexes to trinuclear linear cluster and 2D coordination polymers of Mn(II) with dihydrazone Schiff bases: Preparation, structure and thermal behavior
Croitor Lilia1, Cocu Maria2, Bulhak Ion2, Bourosh Pavlina12, Kravtsov Victor1, Petuhov Oleg23, Danilescu Olga2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Institute of Geology and Seismology
Polyhedron
Nr. 206 / 2021 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2] · 0.25H2O
Coropceanu Eduard12, Ureche Dumitru12, Rija Andrei12, Ciloci (Deseatnic) Alexandra3, Clapco Steliana3, Dvornina Elena3, Bulhak Ion1, Cocu Maria1, Bourosh Pavlina14
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Coordination Compounds of Copper(II) with Schiff Bases Based on Aromatic Carbonyl Compounds and Hydrazides of Carboxylic Acids: Synthesis, Structures, and Properties
Danilescu Olga1, Bulhak Ion1, Shova Sergiu2, Novitki Ghenadie3, Bourosh Pavlina4
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 French National Centre for Scientific Research, Grenoble,
4 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 12(46) / 2020 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul preparatului complex „tiouree + compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia1, Bulhac Ion2, Coropceanu Eduard3, Brânză Lilia4, Aluchi Nicolae3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminescence properties of a novel Eu3+ dinuclear coordination compound
Verlan Victor1, Culeac Ion1, Bordian Olga1, Zubareva Vera2, Bulhak Ion2, Iovu Mihail1, Enachescu Marius3, Siminel Nikita1, Nedelea Vitalie1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 University Politehnica of Bucharest
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing the luminescence efficiency of the organic compounds of europium(III) through preparation technology
Bordian Olga1, Verlan Victor1, Culeac Ion1, Bulhak Ion2, Zubareva Vera2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume 11718. 2020. Bellingham, USA. ISSN 0277786X.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structural Study of 2D Coordination Polymers of Zn(II), Cd(II) and Mn(II) Based on Diaminobenzoylglyoxime
Ureche Dumitru12, Rija Andrei2, Bulhak Ion1, Coropceanu Eduard2, Bourosh Pavlina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Inorganic Chemistry
Nr. 12(65) / 2020 / ISSN 0036-0236 / ISSNe 1531-8613
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The bis-di-p-aminotoluenglyoxime mono-paminotoluene trihydrate with antibacterial and antifungal activity
Ureche Dumitru, Bulhak Ion, Roșca Daniel, Bourosh Pavlina, Lupaşcu Lucian
Institute of Chemistry
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

A novel cooper(II) 2D coordination polymer and its thermal decompositio
Ureche Dumitru12, Bulhak Ion1, Bourosh Pavlina32
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Editia 5. 2019. Roma, Italy. ISBN 978-3-940237-59-0.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A novel copper(II) 2D coordination polymer constructed of iminodiacetic acid
Ureche Dumitru12, Bulhak Ion1, Kravtsov Victor3, Bourosh Pavlina32
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuși coordinativi ai unor metale tranziționale 3d cu baze schiff heterociclice. Sinteză, structură, proprietăți
Bulhac Ion, Danilescu Olga
Institutul de Chimie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dianilineglyoxime Salt and Its Binuclear Zn(II) and Mn(II) Complexes with 1,3-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures
Ureche Dumitru12, Bulhak Ion1, Rija Andrei1, Coropceanu Eduard12, Bourosh Pavlina23
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 12(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuși de tip citokininic asupra status-ului apei şi protecţiei antioxidante la plantele de soia în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Bulhac Ion, Coropceanu Eduard, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polymeric Mn(II) coordination compounds based on bis((iso)nicotinoylhydrazones) N5O2 donor ligands
Danilescu Olga1, Cocu Maria1, Bulhak Ion1, Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și proprietațile sorbșionale ale polimerilor coordinativi bi- și tri-dimensionali cu liganzi în baza 2,6-diacetilpiridinei
Danilescu Olga1, Cocu Maria1, Bulhac Ion1, Petuhov Oleg1, Bouroş Pavlina2
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a. 2019. România, Iaşi. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Crystal Structure of [Co(DmgH) 2 (Thio) 2 ] 2 F[PF 6 ]. The Effect of Fluorine-Containing Co(III) Dioximates on the Physiological Processes of the Microalga Porphyridium cruentum
Coropceanu Eduard12, Rudic Valeriu3, Cepoi Liliana3, Rudi Ludmila3, Lozan Vasile1, Chiriac Tatiana3, Miscu Vera3, Bulhak Ion1, Kravtsov Victor4, Bourosh Pavlina24
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 3(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 118