IBN
Închide
Rotaru Mihaela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 1

Bioactive co(Ii), ni(ii), and cu(ii) complexes containing a tridentate sulfathiazole‐based (onn) schiff base
Reiss Aurora1 , Cioateră Nicoleta1 , Dobrițescu Aurelian1 , Rotaru Mihaela2 , Carabet Alice Carla1 , Parisi Filippo3 , Gănescu Anca Elena1 , Dăbuleanu Irina Daniela1 , Spînu Cezar Ionuţ1 , Rotaru Petre1
1 University of Craiova,
2 Institute of Chemistry,
3 University of Palermo
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 26, / 2021 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

New biologically active Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes containing a tridentate ONN sulfathiazole-based Schiff base: Synthesis, spectral study and thermal behaviour
Reiss Aurora1 , Cioateră Nicoleta1 , Dobrițescu Aurelian1 , Rotaru Mihaela2 , Duinea Mădalina1 , Carabet Alice Carla1 , Gănescu Anca Elena1 , Rotaru Petre1
1 University of Craiova,
2 Institute of Chemistry
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Editia 5, R. 2019. Roma, Italy. ISBN 978-3-940237-59-0.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Binuclear copper(II) complex bazed on o-vanillin S-methylisothiosemicarbazone
Rotaru Mihaela1 , Cocu Maria1 , Dragancea Diana1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Чугаевская конференция по координационной химии IV Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных соединений»
2017. Нижний Новгород, Россия. .
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi studiul compuşilor coodinativi ai vanadilului(II) şi cuprului(II) in baza hidrazidei acidului izonicotinic şi S-metiltiosemicarbazidei
Rotaru Mihaela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparţine
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 1 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei
Rotaru Mihaela1 , Cocu Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and crystal structure of new organic ligand based on s-methylisolthiosemicarbazide
Rotaru Mihaela1 , Cocu Maria1 , Dragancea Diana1 , Bulhak Ion1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6