IBN
Închide

39Publicaţii

210Descărcări

21892Vizualizări

Cocu Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 4

Academicianul Nicolae Gărbălău – patriarhul chimiei coordinative
Cocu Maria
Institutul de Chimie
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuși coordinativi mononucleari ai nichelului(II) și cuprului(II) cu ligandul bază Schiff derivat al S-metilizotiosemicarbazonei acetilacetonei și 8-chinolinaldehidei
Cocu Maria , Bouroş Paulina , Kravţov Victor , Danilescu Olga , Bulhac Ion
Institutul de Chimie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuşi coordinativi asupra creșterii şi productivității plantelor de cultură
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Brînză Lilia13 , Coropceanu Eduard3 , Aluchi Nicolae3 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mononuclear nickel(ii) and copper(ii) complexes with schiff base ligands derived from quinoline-8-aledehyde and S-methylisothiosemicarbazones
Cocu Maria1 , Bourosh Pavlina2 , Kravtsov Victor2 , Danilescu Olga1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Applied Physics, MSU
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1, R. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 24 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Arhitectura compușilor coordinativi ionici ai Fe(III) cu hidrazone în baza 2,6-diacetilpiridinei
Danilescu Olga12 , Croitor Lilia3 , Bulhac Ion1 , Bouroş Paulina3 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bactericidal and bacteriostatic activity of iron(iii) complexes with schiff-based ligands on staphylococcus aureus, escherichia coli and candida albicans cultures
Danilescu Olga12 , Cocu Maria1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 State Agrarian University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul preparatului tiogalmet asupra activității sistemului enzimatic de protecție antioxidantă a plantelor în condiții de stres oxidativ
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Cocu Maria1 , Brînză Lilia1 , Zubareva Vera1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența compușilor coordinativi ai bariului și stronțiului asupra biosintezei amilazelor extracelulare la micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 06
Condruc Viorica1 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra1 , Bulhac Ion2 , Clapco Steliana1 , Cocu Maria2 , Bouroş Paulina2 , Dvornina Elena1 , Labliuc Svetlana1 , Ureche Dumitru2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de reglare exogenă a performanțelor biologice a plantelor în condiții de secetă moderată
Ştefîrţă Anastasia12 , Bulhac Ion1 , Voloşciuc Leonid2 , Brînză Lilia1 , Cocu Maria1 , Zubareva Vera1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați
Danilescu Olga12 , Bulhac Ion1 , Bouroş Paulina13 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discrete and polymeric Mn(II) coordination compounds with dihydrazone schiff bases
Danilescu Olga1 , Croitor Lilia2 , Cocu Maria1 , Bourosh Pavlina2 , Bulhak Ion1 , Kravtsov Victor2 , Petuhov Oleg1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection
Ediția a 13-a. 2021. Timişoara, România. .
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution from discrete mononuclear complexes to trinuclear linear cluster and 2D coordination polymers of Mn(II) with dihydrazone Schiff bases: Preparation, structure and thermal behavior
Croitor Lilia1 , Cocu Maria2 , Bulhak Ion2 , Bourosh Pavlina12 , Kravtsov Victor1 , Petuhov Oleg23 , Danilescu Olga2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Institutul de Geologie şi Seismologie
Polyhedron
Nr. 206 / 2021 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structural study of new molybdenum(VI) coordination compounds based on 2,6-diformyl-4-methylphenol and isonicotinic hydrazide
Cocu Maria1 , Cuba Lidia1 , Bourosh Pavlina2 , Danilescu Olga1 , Kravtsov Victor2 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Чугаевская Конференция по Координационной Химии XXVIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии XVIII Международная конференция «Спектроскопия координационных соединений» V Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных соединений»
Ediția a 28-a. 2021. Туапсе, Россия. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2] · 0.25H2O
Koropchanu E.12 , Ureche Dumitru12 , Rija Andrei12 , Desyatnik A.3 , Clapco Steliana3 , Dvornina Elena3 , Bulhak Ion1 , Cocu Maria1 , Bourosh Pavlina14
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 47, / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani
Duca Gheorghe , Arîcu Aculina , Nastas Raisa , Cocu Maria
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Polymeric Mn(II) coordination compounds based on bis((iso)nicotinoylhydrazones) N5O2 donor ligands
Danilescu Olga1 , Cocu Maria1 , Bulhak Ion1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și proprietațile sorbșionale ale polimerilor coordinativi bi- și tri-dimensionali cu liganzi în baza 2,6-diacetilpiridinei
Danilescu Olga1 , Cocu Maria1 , Bulhac Ion1 , Petuhov Oleg1 , Bouroş Paulina2
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a. 2019. România, Iaşi. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The institute of chemistry at 60 years anniversary. brief history, achievements and perspectives
Aricu Aculina , Nastas Raisa , Cocu Maria
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

New mononuclear manganese(II) complex based on 2,6-diacetylpiridine bis(isonicotinoylhidrazone)
Cocu Maria1 , Croitor Lilia2 , Bourosh Pavlina2 , Cuciurca Tatiana13 , Danilescu Olga1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 State University „Dimitrie Cantemir”
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Template synthesis and crystal structure of new triheteronuclear complex based on 2,6-diacetylpiridine and isonicotinic acid hydrazide
Cocu Maria1 , Croitor Lilia2 , Bourosh Pavlina2 , Cuciurca Tatiana1 , Danilescu Olga1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Binuclear copper(II) complex bazed on o-vanillin S-methylisothiosemicarbazone
Rotaru Mihaela1 , Cocu Maria1 , Dragancea Diana1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Чугаевская конференция по координационной химии IV Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных соединений»
2017. Нижний Новгород, Россия. .
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei
Rotaru Mihaela1 , Cocu Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and crystal structure of new organic ligand based on s-methylisolthiosemicarbazide
Rotaru Mihaela1 , Cocu Maria1 , Dragancea Diana1 , Bulhak Ion1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Institutul de Chimie al AŞM – realizări şi perspective
Lupaşcu Tudor , Arîcu Aculina , Cocu Maria
Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Coordination compounds of oxovanadium(iv) based on s-methylisothiosemicarbazide as dyes for thermoplastic polymers
Cocu Maria , Manole Ştefan
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New nickel(II) coordination compound bazed on nicotinoyl and isonicotinoyl hydrazones
Cocu Maria , Balan Cristina , Bulhak Ion
Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aplication of coordination compound of vanadyl(II) based on acetylacetone s-methylisothiosemicarbazone as dye for thermoplastic plastics
Cocu Maria , Manole Ştefan
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structure of new iron(III) coordination compound bazed on 1-phenyl-1,3-butanedione isonicotinoylhydrazone
Cocu Maria1 , Bulhak Ion1 , Balan Cristina1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7, R. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Synthesis and structure of new ligand based on nicotinic hydrazide and 1-phenyl-1,3-pentanedione
Cocu Maria1 , Gutium Victoria1 , Bulhak Ion1 , Shova Sergiu2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of nickel(ii) and copper(ii) coordination compounds based on benzoylacetone s-methylisothiosemicarbazone on enzymatic activity of micromycete aspergillus niger cnmn FD 10
Cocu Maria1 , Desyatnik A.2 , Tiurina Janeta2 , Lablyuk S.2 , Clapco Steliana2 , Stratan-Binzari Maria2 , Grădinaru Julieta1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Revue Roumaine de Chimie
Vol. 57, / 2012 / ISSN 0035-3930
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Coordination compounds of Nickel(II), Copper(II) and Cobalt(II) based on s-methylisothiosemicarbazide as dyes for thermoplastic polymers
Manole Ştefan , Cocu Maria
Institutul de Chimie al AŞM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

MSP 11P Synthesis and structure of new ligands based on isonicotinic hydrazide
Cocu Maria1 , Shova Sergiu2 , Gutium Victoria1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Achievements of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova at 50 years anniversary
Lupascu Tudor , Aricu Aculina , Vlad Pavel , Cocu Maria
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(4) / 2009 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Design and synthesis of coordination compounds with tetradentate ligands derived from alkylated thiosemicarbazide
Cocu Maria1 , Grădinaru Julieta1 , Revenco Mihail2 , Rybak-Akimova E , Gărbălău Nicolae1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(3) / 2008 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

1H NMR aplication for the synthesis conduct of 3D-elements complexes based on s-alkylisothiosemicarbazide
Manole Ştefan1 , Cocu Maria1 , Rybak-Akimova E2
1 Institute of Chemistry,
2 Tufts University, Medford, USA
Magnetic resonance in condensed matter
2007. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Stereoselectivity in the metal-controlled synthesis of the alkylated thiosemicarbazones
Cocu Maria1 , Grădinaru Julieta1 , Malinovskii Stanislav1 , Revenko M.1 , Gdaniec Maria2
1 Institute of Chemistry,
2 Adam Mickiewicz University in Poznan
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2006. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-066-6.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, investigation, and catalytic behavior of some new Fe(III) Schiff-type complexes
Cocu Maria1 , Druţă Vadim1 , Revenko M.1 , Stavropoulos P.2
1 Institute of Chemistry,
2 University of Missouri-Roll
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2006. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-066-6.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Utilizarea complecşilor NI(II) cu liganzi în baza smetiltiosemicarbazidei în calitate de coloranţi pentru polimeri termoplastici
Cocu Maria
Institutul de Chimie
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологические свойства координационных соединений никеля(II) и меди(II) на основе S-метилизотиосемикарбазида
Коку Мария1 , Тюрина Жанета2 , Грэдинару Д.1 , Чилочи Александра2 , Гэрбэлэу Николай1 , Сырбу Тамара2
1 Институт химии Академии наук Молдовы,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Чугаевская конференция по координационной химии
2005. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39