IBN
Închide

29Publicaţii

99Descărcări

13247Vizualizări

Cocu Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați
Danilescu Olga12 , Bulhac Ion1 , Bouroş Pavlina13 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discrete and polymeric Mn(II) coordination compounds with dihydrazone schiff bases
Danilescu Olga1 , Croitor Lilia2 , Cocu Maria1 , Bourosh Pavlina2 , Bulhak Ion1 , Kravtsov Victor2 , Petuhov Oleg1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection
Ediția a 13-a. 2021. Timişoara, România. .
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution from discrete mononuclear complexes to trinuclear linear cluster and 2D coordination polymers of Mn(II) with dihydrazone Schiff bases: Preparation, structure and thermal behavior
Croitor Lilia1 , Cocu Maria2 , Bulhak Ion2 , Bourosh Pavlina12 , Kravtsov Victor1 , Petuhov Oleg23 , Danilescu Olga2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Institute of Geology and Seismology
Polyhedron
Nr. 206 / 2021 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structural study of new molybdenum(VI) coordination compounds based on 2,6-diformyl-4-methylphenol and isonicotinic hydrazide
Cocu Maria1 , Cuba Lidia1 , Bourosh Pavlina2 , Danilescu Olga1 , Kravtsov Victor2 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Чугаевская Конференция по Координационной Химии XXVIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии XVIII Международная конференция «Спектроскопия координационных соединений» V Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных соединений»
Ediția a 28-a. 2021. Туапсе, Россия. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2] · 0.25H2O
Coropceanu Eduard12 , Ureche Dumitru12 , Rija Andrei12 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra3 , Clapco Steliana3 , Dvornina Elena3 , Bulhak Ion1 , Cocu Maria1 , Bourosh Pavlina14
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani
Duca Gheorghe , Arîcu Aculina , Nastas Raisa , Cocu Maria
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Polymeric Mn(II) coordination compounds based on bis((iso)nicotinoylhydrazones) N5O2 donor ligands
Danilescu Olga1 , Cocu Maria1 , Bulhak Ion1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și proprietațile sorbșionale ale polimerilor coordinativi bi- și tri-dimensionali cu liganzi în baza 2,6-diacetilpiridinei
Danilescu Olga1 , Cocu Maria1 , Bulhac Ion1 , Petuhov Oleg1 , Bouroş Pavlina2
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a. 2019. România, Iaşi. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The institute of chemistry at 60 years anniversary. brief history, achievements and perspectives
Aricu Aculina , Nastas Raisa , Cocu Maria
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

New mononuclear manganese(II) complex based on 2,6-diacetylpiridine bis(isonicotinoylhidrazone)
Cocu Maria1 , Croitor Lilia2 , Bourosh Pavlina2 , Cuciurca Tatiana13 , Danilescu Olga1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 State University „Dimitrie Cantemir”
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Template synthesis and crystal structure of new triheteronuclear complex based on 2,6-diacetylpiridine and isonicotinic acid hydrazide
Cocu Maria1 , Croitor Lilia2 , Bourosh Pavlina2 , Cuciurca Tatiana1 , Danilescu Olga1 , Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Binuclear copper(II) complex bazed on o-vanillin S-methylisothiosemicarbazone
Rotaru Mihaela1 , Cocu Maria1 , Dragancea Diana1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Чугаевская конференция по координационной химии IV Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных соединений»
2017. Нижний Новгород, Россия. .
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei
Rotaru Mihaela1 , Cocu Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and crystal structure of new organic ligand based on s-methylisolthiosemicarbazide
Rotaru Mihaela1 , Cocu Maria1 , Dragancea Diana1 , Bulhak Ion1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
6th. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Institutul de Chimie al AŞM – realizări şi perspective
Lupaşcu Tudor , Arîcu Aculina , Cocu Maria
Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Coordination compounds of oxovanadium(iv) based on s-methylisothiosemicarbazide as dyes for thermoplastic polymers
Cocu Maria , Manole Ştefan
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New nickel(II) coordination compound bazed on nicotinoyl and isonicotinoyl hydrazones
Cocu Maria , Balan Cristina , Bulhak Ion
Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aplication of coordination compound of vanadyl(II) based on acetylacetone s-methylisothiosemicarbazone as dye for thermoplastic plastics
Cocu Maria , Manole Ştefan
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structure of new iron(III) coordination compound bazed on 1-phenyl-1,3-butanedione isonicotinoylhydrazone
Cocu Maria1 , Bulhak Ion1 , Balan Cristina1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Synthesis and structure of new ligand based on nicotinic hydrazide and 1-phenyl-1,3-pentanedione
Cocu Maria1 , Gutium Victoria1 , Bulhak Ion1 , Shova Sergiu2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29