IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "operă literară"

Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară

Oboroceanu Viorica
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind receptarea critică a operei literare a lui Fănuș Neagu
Petcu Valeriana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hans Robert Jauss: principalele concepte ale esteticii receptării

Dementieva Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English romantic poets and beauty in their artistic vision

Dodenciu Gabriela Adriana
Journal of Social Sciences
Nr. 1(2) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anatol Gavrilov: studii de teorie şi metodologie literară

Caraman Vlad
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semiotica titlului operei literare

Lupașcu Lidia12
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale identităţii operei literare

Enciu Valentina
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea elevilor ca interpreţi ai operei literare în procesul studierii trăsăturilor ei de gen şi specie

Şchiopu Cristian1, Popova Valentina2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difficulties in Translation of the Novel “The Moon and Sixpence” by W. S. Maugham

Simeniuc Natalia, Filipp Svetlana
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea interdisciplinară și abordarea textului literar „în rețea” - noi modalități de studiu al literaturii în liceu

Bădescu Daniela
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere filosofico-estetice ale receptării artistice în contextul formării intepretului

Şchiopu Constantin
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interacțiunea și corelația dintre coregrafie și literatura artistică ca factor de dezvoltare a baletului contemporan

Bețișor Angela
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare

Şchiopu Constantin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textul literar – factor reper în formarea atitudinilor interpretative

Oboroceanu Viorica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea elevilor ca interpreți ai operei literare  în procesul studierii trăsătuilor ei de gen și specie

Şchiopu Constantin1, Popova Valentina2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii metodologice privind rezolvarea testului de evaluare
Şchiopu Constantin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 August, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matei Călinescu: conceptul de (re)lectură

Dementieva Diana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică

Şchiopu Constantin
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de literatură: teorii şi controverse

Şchiopu Constantin
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor in procesul receptării literaturii

Şchiopu Constantin
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 12 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21