IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru cuvîntul-cheie "inteligenţă artificială"
Tendințe tehnologice in domeniul inteligenței artificiale
Donos Eugenia, Ciorbă Dumitru
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea tehnologiilor informaționale inovative în operațiunile financiare

Mulic Andrei
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inteligenta artificială – o nouă etapă în dezvoltare

Ciobanu Ceslav1, Capsîzu Valeriu2
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-182. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чат-боты в современном бизнесе

Popil Ghenadii
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte metodologice privind explicitarea programării predicțiilor în cadrul disciplinei inteligența artificială

Braicov Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Meaning: abordări metodologice moderne de cercetare

Apetrii Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algoritm best-first pentru reconfiguraea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

Chindriş Mircea1, Tomoiagă Bogdan2, Bud Ciprian2
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 3 August, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea tehnologiilor informaționale în diagnosticul financiar în condițiile dezvoltării durabile

Amarfii-Railean Nelli
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-86. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcțiile viitorului

Popovici Tamara
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Inteligenței Artificiale în viața cotidiană

Manolache Pavel, Ciobanu Catălin, Cebotaru Stefan, Schiopu Maxim
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sisteme senzoriale pentru agenți credibili

Braga Vasili
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectivele utilizării tehnologiilor informaționale în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea Europeană

Suslenco Alina1, Cozniuc Octavian2
Economica
Nr. 4(122) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea reţelelor de neuroni artificiali în prognozarea ratingului titlurilor de valoare
Marinova Natalia
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metafora ca sursa de conceptualizare în terminologia din domeniul inteligen"ei artificiale

Nichita Cristina
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 8 / 2021 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fintech and effective competition in the financial-banking system

Chicu Veronica
The Collection.
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legitimitatea și noile tehnologii

Stoica Adrian-Claudiu
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul inteligenţei artificiale asupra sistemului de brevetare

Caisim Natalia
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artificial intelligence in stock market investment

Mohapatra Badri Narayan, Nagargoje Bhagwat, Zurunge Prajwal, More Suraj
Savitribai Phule Pune University
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quo vadis robotics?

Băjenescu Titu-Marius
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 10 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industrial revolution 4.0: a new paradigm for economic growth

Perciun Rodica1, Amarfii-Railean Nelli2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-68. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54