IBN
Închide
Mulic Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Analiza politicilor de dezvoltare și a cadrului legislativ orientat spre susținerea incubatoarelor de afaceri la nivel național și al Uniunii Europene
Mulic Andrei , Ulian Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifics of financing public procurement in the Republic of Moldova in the context of optimizing public finance management
Mulic Andrei , Ulian Galina
State University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Modelul inovator de dezvoltare a companiilor de asigurare în Republica Moldova
Gavlițchi Chiril , Mulic Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidențierea rolului incubatorului de afaceri din mediul universitar ca componentă importantă a ecosistemului antreprenorial
Mulic Andrei , Ulian Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor informaționale inovative în operațiunile financiare
Mulic Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea sistemului de achiziții publice în Republica Moldova prin intermediul instrumentelor micro și macroeconomice
Ulian Galina , Mulic Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandările metodologice orientate spre evaluarea activității incubatoarelor de afaceri amplasate în mediul universitar
Mulic Andrei , Ulian Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Value-based investment project management: an approach to chaotic projects in terms of complexity of thinking
Mulic Andrei
State University of Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Perspectivele de dezvoltare a asociațiilor de economie și împrumut din Republica Moldova
Mihalachi Ruslan , Mulic Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние оптимизации управления финансами винодельческой промышленности на развитие экономики Республики Молдова
Мулик Андрей , Mihalachi Ruslan
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Perspectivele microfinanțării în Republica Moldova
Mihalachi Ruslan , Mulic Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование процесса риска в операциях страхования и перестрахования
Мулик Андрей , Гавлицкий Кирилл
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распределение потерь страховых операций
Каприян Юлия , Мулик Андрей , Гавлицкий Кирилл
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распределение потерь страховых операций
Мулик Андрей , Гавлицкий Кирилл
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Piaţa obligaţiunilor în Republica Moldova: tendinţe de dezvoltare
Mulic Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Kонцепция оптимизации управления финансами предприятия
Мулик Андрей
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные взгляды на управление финансами предприятия
Мулик Андрей
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Сущность и направления развития финансовых инструментов, используемых для оптимизации управления финансами предприятия
Мулик Андрей
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Particularităţile analizei financiare ca instrument de bază pentru optimizarea gestiunii financiare a întreprinderii
Mulic Andrei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(37) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Основные принципы, методы и логика финансового анализа как инструмента повышения качества управления финансами предприятий
Ульян Галина , Мулик Андрей
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(22) / 2009 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21