IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "modelare matematică"

The methodology for preparing undergraduate students for Olympiads in informatics in extended format

Chiriac Liubomir, Mihălache Lilia
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda ecuaţiilor şi inecuaţiilor în cursul gimnazial de matematică
Macriţchi Natalia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 29 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea matematică și realizarea interdisciplinarității în procesul predării chimiei

Calmuţchi Lidia
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea necesarului de produse imunobiologice pentru copii

Ciuprinina Alexandra, Safta Vladimir
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cost-effectiveness analysis for HPV mitigation strategies in the Republic of Moldova based on infectious disease modelling

Jarynowski Andrzej12
1 State University of Moldova,
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea dezvoltării sectorului agro-industrial în condiţii de incertitudine şi risc
Naval Elvira1, Mocanu Natalia2
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simularea asistată de calculator a unor fenomene de optică ondulatorie

Balmuş Nicolae
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(71-72) / 2020 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathematical modeling of pollutant transport and dispersion processes in the Dniester river

Braniște Rodica, Marusic Galina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări didactice privind implementarea tehnologiilor informaționale în predarea cursului „Teoria grafurilor”

Bostan Marina
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investigation of Turn-To-Turn Closures of Stator Windings to Improve the Diagnostics System for Induction Motors

Gubarevici Oleg, Gulak Serghei, Daki Elena, Trișin Veaceslav
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(50) / 2021 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Power Converter with High Value of Power Factor

Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-3(42) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Research of Lightning Protection Systems of Wind Power Plant

Potapenko Anatolii1, Kumar Udaia2, Ştifanov Andrei3, Soldatenkov Aleksei1
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(43) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 3 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reduction of Active Power Loss at 110/220 kV Node Substations Using Fuzzy Controller

Krîsanov Valerii, Burkovskii Victor, Danilov Aleksandr
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea impactului corupţiei avansate asupra creşterii economice
Naval Elvira
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul logico-descriptiv referitor la eficientizarea procesului bugetar
Iagăr Mariana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi generaţii de sisteme de recomandare şi algoritmi pentru implementarea lor în comerţul electronic
Mişcoi Gheorghe1, Bădărău Elena2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Распределение поглощенной солнечной энергии у видов с различной окраской венчиков

Kolomieţ Irina, Draguţan Igor
Институт Экологии и Географии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17