IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "violență școlară"
Manifestări ale agresivității și violenței la vârstă școlară mică
Balan Corina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-68. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepțiuni generale privind factorii generatori ai violenţei şcolarei
Postovan Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea comportamentului violent la copiii de vârsta preadolescentei
Maftei Silvia, Moraru Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea violenței școlare - condiție pentru securitatea psihologică a copiilor
Matran Tatiana, Vîrlan Maria
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asasinarea atitudinii față de școală: de la chiul și absenteism la violență și abuz de substanțe
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile socio-afective ale bullying-ului ăn mediul școlarconsiderații actuale asupra studiilor
Ghița (Lazarec) Maria Georgeta, Perjan Carolina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-300. Vizualizări-1327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale adolescenților predispozante spre mobbing
Bican Ovidiu-Laurențiu
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența victimizării în mediul școlar la adolescenți - factor de influență asupra sanatății mentale
Ghiță Maria Georgeta
Sănătate mintală într-o lume plină de provocări
Ediția a II-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3493-7-6.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul violenţei în mediul școlar
Manea Adriana Denisa1, Barbă Maria2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-99. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența școlară și managementul clasei de elevi
Balan Corina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauzalitatea și factorii de risc ai agresivității și violenței școlare
Balan Corina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-65. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenția agresivității și violenței școlare
Balan Corina1, Guţu Zoia2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-98. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12