IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(40) pentru cuvîntul-cheie "repertoriu"
Repertoriul pentru nai în contextul dezvoltării artei de interpretare în contemporaneitate
Druță Andrei, Bunea Diana
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale orchestrației în muzica pentru fanfară
Cazacu Oleg
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodice ale stilului dansului (H)ostropăț în repertoriul formațiilor din Republica Moldova
Talpă Svetlana
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentary sources and methodological landmarks in the research of the creation of the singer Veronica Mihai in the „Folclor” Orchestra
Chiseliţă Vasile
Institute of Cultural Heritage
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor Negară – creator şi interpret al cântecului neotradiţional în orchestra „Folclor”
Chiseliţă Vasile
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihail Caftanat: o viaţă de dirijor, compozitor, interpret şi pedagog
Cârciumaru Dumitru
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creaţiile pentru clarinet şi acompaniament în repertoriul compozitorului Oleg Negruţa
Muşat Serghei1, Chiciuc Natalia2
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orchestra populară profesionistă ca obiect al studiului etnomuzicologic: muzica tradiţională şi societatea contemporană (abordare preliminară)
Chiseliţă Vasile
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turneul la Bucureşti (1928) al trupei din Praga a Teatrului de Artă din Moscova
Garusova Olga
Arta
Nr. 2(AAV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții inovative în arta unor naiști consacrați
Druță Andrei
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul cenzurii sovietice și repertoriul orchestrei Folclor
Chiseliţă Vasile
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul muzicianului Ion Buldumea în evoluţia folclorului instrumental din Republica Moldova la confluența secolelor XX–XXI
Slabari Nicolae, Cucu Nicolae
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansamblul de țigani din Moldova: istoria creării și primele spec- tacole (în baza materialelor din presa locală și a documentelor de arhivă)
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia naţională pe scena Teatrului Naţional Satiricus I.L. Caragiale din Chişinău
Cărare-Popescu Elena12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi stilistice şi interpretative în repertoriul folcloric al lăutarului violonist Alexandru Bidirel
Slabari Nicolae, Cotos Mihai
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-4461-2-9.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cvartetul nr.1 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe Neaga: repere sintetice
Chiciuc Natalia
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-4461-2-9.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere din istoria fanfarei rurale în spațiul cultural al Republicii Moldova
Cazacu Oleg
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деятельность ансамбля песни и пляски Дойна в 1942-1944 годы
Blându Natalia
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 1 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la problematica studierii repertoriului pentru fanfară
Badrajan Svetlana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 7 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale utilizării ornamentelor în repertoriul lăutarului Filip Todirașcu
Grib Vitalie
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40