IBN
    

    
  


    
Închide
Duminică Stella Vasile
Afiliat la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

2019 - 5

Analiza situaţiei actuale a educaţiei de gen realizate în familie şi instituţiile de educaţie timpurie

Duminică Stella
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 522-528.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competențelor de comunicare orală la preșcolari

Duminică Stella
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”. 345-348.
Disponibil online 31 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicații practice de formare a culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor

Duminică Stella
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte psihopedagogice privind organizarea activităților de dezvoltare personală în instituțiile de educație timpurie

Dascal Angela, Duminică Stella
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 60-65.
Disponibil online 11 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea premiselor scrisului la debutul școlar

Duminică Stella
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Abordări teoretice ale noului curriculum privind formarea competențelor de comunicare la preșcolari

Duminică Stella
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 65-68.
Disponibil online 25 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii mnemotehnice utilizate eficient în dezvoltarea vorbirii coerente la copii de vârsta prescolara

Duminică Stella
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . Profesionistii Imprimarilor din Moldova, Iași. 48-53.
Disponibil online 26 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea gradului de pregătire a copilului la debutul şcolar la domeniul „dezvoltarea limbajului şi a comunicării”

Duminică Stella
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 209-216.
Disponibil online 13 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Percepţii şi opinii ale cadrelor didactice privind  metodologia de asigurare a procesului educaţiei timpurii  în raport cu SÎDC

Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella, Dascal Angela
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competențe profesionale în proiectarea interdisciplinară a conținuturilor la domeniul „Dezvoltarea limbajului și a comunicării”

Duminică Stella
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. Tipografia din Bălţi. 187-190.
Disponibil online 12 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățarea activă și interdisciplinaritatea în instituțiile de educație timpurie

Duminică Stella
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 117-120.
Disponibil online 27 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţele profesionale ale cadrelor didactice în realizarea proiectării activităţilor din instituţiile de educaţie timpurie

Dascal Angela, Duminică Stella
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 67-71.
Disponibil online 24 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a tehnologiilor educaționale în educația timpurie
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele formative ale abordării integrate a curriculumului în Educația timpurie
Duminică Stella, Dascal Angela
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Educaţia timpurie: sporirea calităţii şi eficienţei
Vasian Tatiana, Stanciuc Zinaida, Racu Jana, Duminică Stella, Straistari-Lungu Cristina, Coman Liliana
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile dezvoltării abilităţilor motorii fine la preşcolari în cadrul

Duminică Stella
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 125-129.
Disponibil online 23 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia socială a copiilor în cadrul instituţiei preşcolare: de la teorie la practică

Duminică Stella, Popescu Roxana
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 161-163.
Disponibil online 24 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Familia creştină – un model al educaţiei de gen a copiilor de vârstă preşcolară

Duminică Stella
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 238-240.
Disponibil online 15 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Modelele educaţiei de gen şi formarea personalităţii preşcolarului

Duminică Stella
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 472-478.
Disponibil online 26 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul culturii pedagogice a părinţilor asupra educaţiei de gen a copiilor de vârstă preşcolară
Duminică Stella
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21