IBN
Închide

34Publicaţii

926Descărcări

16634Vizualizări

Duminică Stella
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Experiențe și modele de familii în educația de gen a copiilor în diferite țări
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice conform prevederilor noului regulament
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aspecte metodologice privind educaţia de gen a părinţilor şi cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea profesional ă continuă a metodiștilor din instituțiile de educație timpurie
Duminică Stella1 , Mustuc Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Instituție de educație timpurie „Andrieș”, Șoldănești
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele formării competențelor de comunicare la preșcolari
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii magistrale valorificate în educația de gen, comune pentru fete și băieți
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Analiza situaţiei actuale a educaţiei de gen realizate în familie şi instituţiile de educaţie timpurie
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice privind organizarea activităților de dezvoltare personală în instituțiile de educație timpurie
Dascal Angela , Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor de comunicare orală la preșcolari
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea premiselor scrisului la debutul școlar
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicații practice de formare a culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordări teoretice ale noului curriculum privind formarea competențelor de comunicare la preșcolari
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura profesional-pedagogică a managerului în monitorizarea programelor de educație parentală în instituțiile de educație timpurie
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 7 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea gradului de pregătire a copilului la debutul şcolar la domeniul „dezvoltarea limbajului şi a comunicării”
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii mnemotehnice utilizate eficient în dezvoltarea vorbirii coerente la copii de vârsta prescolara
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Învățarea activă și interdisciplinaritatea în instituțiile de educație timpurie
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza tendințelor internaționale cu privire la educația de gen a copiilor în familii la etapa actuală
Duminică Stella
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe profesionale în proiectarea interdisciplinară a conținuturilor la domeniul „Dezvoltarea limbajului și a comunicării”
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele profesionale ale cadrelor didactice în realizarea proiectării activităţilor din instituţiile de educaţie timpurie
Dascal Angela , Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a tehnologiilor educaționale în educația timpurie
Clichici Veronica , Straistari-Lungu Cristina , Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-118. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34