IBN
Închide
Duminică Stella Vasile
Cuvinte-cheie (30): Standarde de învăţare şi dezvoltare (3), educaţie timpurie (3), opinii pedagogice. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Abordări teoretice ale noului curriculum privind formarea competențelor de comunicare la preșcolari
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea gradului de pregătire a copilului la debutul şcolar la domeniul „dezvoltarea limbajului şi a comunicării”
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii mnemotehnice utilizate eficient în dezvoltarea vorbirii coerente la copii de vârsta prescolara
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Învățarea activă și interdisciplinaritatea în instituțiile de educație timpurie
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe profesionale în proiectarea interdisciplinară a conținuturilor la domeniul „Dezvoltarea limbajului și a comunicării”
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele profesionale ale cadrelor didactice în realizarea proiectării activităţilor din instituţiile de educaţie timpurie
Dascal Angela, Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a tehnologiilor educaționale în educația timpurie
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea activităţilor de evaluare prin în cadrul instituţiilor de educaţie timpurie
Duminică Stella
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţii şi opinii ale cadrelor didactice privind  metodologia de asigurare a procesului educaţiei timpurii  în raport cu SÎDC
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella, Dascal Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele formative ale abordării integrate a curriculumului în Educația timpurie
Duminică Stella, Dascal Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Educaţia timpurie: sporirea calităţii şi eficienţei
Vasian Tatiana1, Stanciuc Zinaida1, Racu Jana2, Duminică Stella1, Straistari-Lungu Cristina1, Coman Liliana1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Compatibilizarea curricumului preşcolar la standardele de învăţare şi dezvoltare
Stanciuc Zinaida, Duminică Stella
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia creştină – un model al educaţiei de gen a copiilor de vârstă preşcolară
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Impactul culturii pedagogice a părinţilor asupra educaţiei de gen a copiilor de vârstă preşcolară
Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Сущность корпоративных прав : несколько ремарок к научной дискуссии
Duminică Stella
Закон и Жизнь
Nr. 7(259) / 2013 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Imperativele restructurării sistemului educaţiei preşcolare din Republica Moldova
Cemortan Stela, Racu Jana, Cuzneţov Larisa, Mocanu Liuba, Melinte Diana, Voloşin Elvira, Acciu Victoria, Duminică Stella, Dascal Angela, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16