IBN
Închide
Moldovanu Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2022 - 1

О возможности расширения границ понятия множественной деривации в современной лингвистике
Молдовану Георгий
Молдавская экономическая академия
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

La formation linguistique et la construction des savoirs disciplinaires au sein des filières francophones
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prolegomene la politica și planificarea lingvistică
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7. 2021. Bălţi. ISBN 978-9975-46-539-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Terminological creativity in contemporary french
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminological creativity in contemporary french
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Множественность интерпретаций понятия деривации в современной лингвистике. Лексическая деривация в широком смысле
Молдовану Георгий
Молдавская экономическая академия
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-6-1.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Consideraţii privind conceptul de învâţare autonomă în didactica limbilor moderne
Moldovanu Gheorghe
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Consideraţii privind aspectul valoric al limbii
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Sur l'application des methodologies du français sur objectifs specifiques et du français sur objectifs universitaires en milieu universitaire au sein des filieres francophones
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Conceptul de sarcină în logica abordării acţionale
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Probleme de limbă şi comunicare în traducerea simultană
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

De la concepţia despre evoluţia limbii „per se” la managementul şi marketingul lingvistic
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Între terminologie şi terminografie principii teoretice şi aspecte practice
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbă şi identitate în Republica Moldova: o problemă controversată cu un potenţial ridicat de conflict
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Spre un model integrat al politicii şi planificării lingvistice
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(244) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Sociolingvistica în etapa actuală: Acquis-uri şi perspective
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(238) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Iluzia naţiunii bilingve: de la naţiunea bilingvă la plurilingvismul popoarelor
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia opţiunilor în selectarea limbii (limbilor) pentru formularea politicilor lingvistice
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Politicile lingvistice ale Franţei în interiorul hexagonului, în Europa, în comunitatea statelor francofone şi în restul lumii
Moldovanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 30 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19