IBN
Închide

Publicatiile recente

Sisteme constituţionale contemporane

Autor Nou

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние сближения права на развитие молдавского международного частного права

Осояну Наталья

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţi privind realizarea dreptului Preşedintelui Republicii Moldova de a sesiza Curtea Constituţională

Guceac Andrei

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства как особый правовой институт международного частного права

Autor Nou

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dizolvarea consiliului local (Studiu juridico-comparativ)

Arseni Oleg

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiul separaţiei puterilor în stat - garanţie constituţională a democraţiei

Olteanu Camelia-Nicoleta

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le droit et l’incorporel a l’orée du XXIème siècle: Etat des lieux

Autor Nou

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de drept comparat privind incriminarea infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală

Doga Anatolie

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedurile parlamentare: concept, semnificaţie şi clasificare

Albu Viorel

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia copilului aflat în dificultate — problemă actuală a cercetărilor ştiinţifice

Mărgineanu Lilia

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la disciplina de instruire juridică „Drept contravenţional“

Furdui Sergiu

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Право на участие в управлении делами государства в системе политических прав и свобод человека

Султанов Рагим

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii privind formarea domeniului ştiinţific al expertizei judiciare în România şi Republica Moldova

Golubenco Gheorghe,

Neicuţescu Ovidiu

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcţionarul public faţă în faţă cu conflictul de interese: reglementare, exemplificare şi soluţionare de situaţii

Mostovei Tatiana

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală în cazul executării ordinului dat în cadrul serviciului militar sau celui similar cu serviciul militar

Ulianovschi Xenofon

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeiul normativ al răspunderii constituţionale

Costachi Gheorghe,

Muruianu Ion

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violenţa în familie — un startum (inevitabil) al suicidului

Rotaru Oxana,

Autor Nou

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titularii dreptului la un mediu de viaţă sănătos

Autor Nou

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interzicerea discriminării de gen la formarea şi perfecţionarea profesională a salariatelor

Macovei Tatiana

Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
ISBN 978-9975-4241-8-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Să ne redobândim istoria sau despre Ungaria românească

Groza Andrei

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 0 of 1417