IBN
Închide

Publicatiile recente

Repararea prejudiciului cauzat prin erorile organelor de urmărire penală, procuraturii și ale instanțelor judecătorești. analiza practicii judiciare, probleme și perspective

Roman Dumitru

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(173) / 2024 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretarea dreptului: act de cunoaștere sau de voință?

Aramă Elena,

Coptileţ Valentina

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(173) / 2024 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspiration references, solutions and practices in design creation

Stamati Mihail

Quality - Access to Success
Nr. / 2012 / ISSN 1582-2559
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opportunities of editorial product design integration with interactive elements

Cucerencu Marin,

Cazac-Scobioala Viorica

Quality - Access to Success
Nr. / 2012 / ISSN 1582-2559
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul legislației bancare europene pentru stabilitatea financiară

Băieşu Aurel,

Guzun Adrian

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(173) / 2024 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multiplicarea speciei hydrangea aspera prin cultura in vitro

Chiţan Raisa,

Ciorchina Nina,

Tabăra (Gorceag) Maria

Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1 / 2024 / ISBN 978-9975-46-716-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lespedeza capitata: de la legumă la medicament

Chitială Roxana-Delia,

Autor Nou,

Lungu Ionuț-Iulian,

Autor Nou,

Autor Nou

Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1 / 2024 / ISBN 978-9975-46-716-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea antibacteriană a unor tulpini de bacterii lactice

Bogdan-Golubi Nina,

Balan (Batîr) Ludmila,

Slanina Valerina

Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1 / 2024 / ISBN 978-9975-46-716-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea analizei fractale în conservarea biodiversității și în reconstrucția ecologică

Andronache Ion

Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1 / 2024 / ISBN 978-9975-46-716-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimizarea schemelor tehnologice de pre-tratare chimică pentru eliminarea substanțelor flotante din apele uzate în industria alimentară

Vișnevschi Alexandru,

Spătaru Petru,

Spînu Oxana,

Povar Igor

Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1 / 2024 / ISBN 978-9975-46-716-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza și structura compusului ionic ((CH3)2OH)2[Cu(IDA)2][Cu(IDAH)2]

Ureche Dumitru,

Bulhac Ion,

Bouroş Paulina

Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1 / 2024 / ISBN 978-9975-46-716-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statistical methods used in actuarial analysis for calculation of life insurance reserves

Pârţachi Ion,

Iliev Nicolai

Quality - Access to Success
Nr. / 2011 / ISSN 1582-2559
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The management of Implementing the unique informational field

Autor Nou

Quality - Access to Success
Nr. / 2011 / ISSN 1582-2559
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inflationary impact on the formation reserve, for life insurance

Iliev Nicolai

Quality - Access to Success
Nr. / 2012 / ISSN 1582-2559
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ajustement saisonnier des indicateurs statistiques en république de moldova sous l'influence de l'effet calendrier des fêtes nationales

Pârţachi Ion,

Gancearuc Olga

Quality - Access to Success
Nr. / 2012 / ISSN 1582-2559
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financial tools implementation of local public government in capital market - oportunities for the capital market in republic of Moldova

Stratulat Oleg

Quality - Access to Success
Nr. / 2012 / ISSN 1582-2559
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact networks and a means of transportation on tourism development - General issues

Maxim Vasile

Quality - Access to Success
Nr. / 2012 / ISSN 1582-2559
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea rețelelor de monitorizare a calității aerului pe bază de voluntariat și utilizarea datelor măsurate

Udristioiu Mihaela Tinca,

Amarie Dragoș

Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1 / 2024 / ISBN 978-9975-46-716-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodele microbiologice de epurare a apelor uzate de compușii azotului

Şepeli Diana,

Spătaru Petru,

Vișnevschi Alexandru

Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1 / 2024 / ISBN 978-9975-46-716-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folosirea în cercetare de către elevi a competențelor ecologice specifice secolului XXI

Savin Irina Isabella

Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1 / 2024 / ISBN 978-9975-46-716-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4490 of 4490