IBN
Închide

Publicatiile recente

Aportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii în armonizarea legislaţiei muncii

Autor Nou

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Специфика договорного режима общей собственности супругов

Георгицэ Елена

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica drepturilor economice ale omului reieşind din prevederile constituţionale ale Republicii Moldova

Baeşu Valeriu

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infracţiuni în domeniul informaticii — istoric

Budeci Vitalie

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The ICRC Study on Customary International Humanitarian Law and non-international armed conflict: problems solved?

Dodi Corina

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea Republicii Moldova cu organizaţiile internaţionale în 15 ani de independenţă

Galben Carolina

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul refugiaţilor în Republica Moldova şi realizarea în practică a prevederilor legale

Cauia Alexandru

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les nouvelles tendances de l’entraide en matière pénale en Europe

Beneş Olga

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тенденции и перспективы развития международного частного права в Республике Молдова

Осояну Наталья

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La justice transitionnelle: une nouvelle forme de justice (l’évolution et les caractères de la justice transitionnelle)

Philippe Xavier

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К понятию и сущности международного «мягкого права»

Осмокеску Николай

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soluţia „Kosovo“ şi aplicabilitatea ei prin analogie în conflictul „transnistrean“

Gamurari Vitalie,

Osmochescu Nicolae

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Место и роль договора в предмете гражданского права

Халабуденко Олег

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formele şi mijloacele de ocrotire a copiilor rămaşi temporar sau permanent fără îngrijire părintească

Mărgineanu Lilia

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Careva concepţii generalizatoare şi de sinteză asupra vinovăţie

Mariţ Alexandru

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalităţi de intervenţie pentru ameliorarea situaţiei minorului infractor.

Rotaru Oxana

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza juridică şi organizarea activităţii Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale

Mărgineanu Iurie

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в уголовном процессе

Белый Николай

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификация по совокупности преступлений

Карпов Трофим

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fapta prevăzută de legislaţia militar-penală ce nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracţiuni

Ulianovschi Xenofon,

Ulianovschi Gheorghe

Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 0 of 1390