IBN
Închide

Publicatiile recente

Rare vascular plants of european importance in the flora of Republic of Moldova

Ghendov Veaceslav,

Izverscaia Tatiana,

Şabanova Galina

Conservation of plant diversity
Ediţia a 2-a / 2012 / ISBN 978-9975-62-311-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genul Ranunculus L. (Ranunculaceae Adans.) în flora

Cantemir Valentina

Conservation of plant diversity
Ediţia a 2-a / 2012 / ISBN 978-9975-62-311-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forest stands in the natural protected area “Forest Hincesti”

Botnarescu Veronica,

Postolache Gheorghe

Conservation of plant diversity
Ediţia a 2-a / 2012 / ISBN 978-9975-62-311-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica taxonomică şi saprobiologică algoflorei bazinelor Staţiei de epurare biologică (SEB) a mun. Chişinău

Donţu Natalia

Conservation of plant diversity
Ediţia a 2-a / 2012 / ISBN 978-9975-62-311-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vegetal communities of Juncetea trifi di Hadač 1946 from the hydrographic basin of Neagra Broştenilor river (Romania, Eastern Carpathians).

Mardari Constantin

Conservation of plant diversity
Ediţia a 2-a / 2012 / ISBN 978-9975-62-311-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conservarea diversităţii biologice– realizări şi perspective

Teleuţă Alexandru,

Chirică Lazăr,

Rotaru Ala

Conservation of plant diversity
Ediţia a 2-a / 2012 / ISBN 978-9975-62-311-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика исследования подпроцесса управления персоналом

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности подготовки, переподготовки и повышения кадров страховых компаний

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу формирования прибыли предприятий пищевой промышленности

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу эффективности технического переоснащения пищевой промышленности

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методические основы и сущность аудита цикла продаж

Черга Татьяна

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профессиональное развитие персонала как фактор современного успешного предприятия

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема трудоустройства в фэшн-индустрии

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Операционная прибыль - важнейший показатель деятельности субъектов хозяйствования

Тодорич Людмила,

Пармакли Дмитрий

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятий Республики Беларусь

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRIC – conducerea lumii în 2040

Autor Nou,

Dodu-Gugea Larisa

Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18 / 2020 / ISBN 978-9975-75-975-5.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ инновационного развития Республики Беларусь

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul femeilor in afaceri in secolul XX-lea

Autor Nou,

Dodu-Gugea Larisa

Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18 / 2020 / ISBN 978-9975-75-975-5.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Социальное предпринимательство как фактор повышения занятости сельского населения

Тетеринец Татьяна

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1 / 2020 / ISBN 978-9975-83-091-1
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metoda PESTLE - strategie importantă în identificarea avantajelor comparative și competitive a sectorului vinicol în diverse economii naționale

Autor Nou,

Popa Marina

Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18 / 2020 / ISBN 978-9975-75-975-5.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3281