IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "Mechanism"
DFT study of condensation mechanisms of 4-pyridinecarboxaldehyde with o-, m-, p-aminobenzoic acids
Arsene Ion, Coropceanu Eduard, Purcel Viorica
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровая трансформация промышленности: особенности формирования механизма
Golubițkaia Alla
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение паритетности экономических отношений в аграрном секторе Украины
Krisanov D., Burkovskii P.
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-1100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The nature of the Co-C bond cleavage processes in methylcob(II)alamin and adenosylcob(III)alamin
Spataru Tudor, Fernandez Francisco
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Effects of Operational Parameters on the Iron(III) Uptake by Micro-Algae Dunaliella salina
Anghel Lilia1, Duca Gheorghe2, Cepoi Liliana3, Iaţco Iulia3, Rudi Ludmila3, Erhan Raul Victor4
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
4 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Clean - Soil, Air, Water
Nr. / 2018 / ISSN 1863-0650
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autophagy role in modulating inflammatory markers response in keratinocytes
Scraliuc Maria
Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм управления инновационной экосистемой университета
Israeli Milana
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forming the management mechanism of adaptation the management technologies to the needs of the labor market
Blagorazumnaia Olga
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrogen gas sensor based on nanograined Pd/α-MoO3 belts
Creţu Vasilii1, Postica Vasile1, Stoianov D.1, Trofim Viorel1, Şontea Victor1, Lupan Oleg12
1 Technical University of Moldova,
IFMBE Proceedings
Editia 3, Vol.55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 4 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of price formation mechanism in public eating establishments
Petrovici Sergiu
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механізм правового регулювання бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення населення України
Kropivnițkii Nikolai1, Alberda Taras2
1 Інститут права та психології НУ "Львівська політехніка",
2 Львівський національний університет імені Івана Франка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanisms of the state-private partnership in the field of health protection.
Turkaci Dmitrii
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(331) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Counterterrorism mechanism of maritime transportation security
Makhmurova-Dyshlyuk Elena
Kyiv National University of Trade and Economics
Legea şi Viaţa
Nr. 12/2(300) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты совершенствования механизма государственной поддержки сельскохозяйственных производителей Республики Молдова
Todorici Ludmila
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxidation of sulphur species on active carbons: the suggested mechanism
Nastas Raisa, Rusu Vasile, Lupaşcu Tudor
Institute of Chemistry
The Environment and the Industry
Ediția a 21-a, Proceedings Book. 2018. București, România. DOI 10.21698/simi.2018.
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul mecanismului metabolic al benzodiazepinelor
Mazur Marcela
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme funcționale de implementare a parteneriatului intersectorial axat pe asigurarea bunăstării copilului
Scutaru Albina
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul electoral mixt: avantaje și dezavantaje
Gladcenco Serghei, Puşcaş Victor
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-143. Vizualizări-1638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de integrare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova în clustere regionale
Călugăreanu Irina
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Procesul de revizuire a implementării Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și a protocoalelor aferente – un mecanism unic de evaluare internațională în demarare”.
Cuşnir Ana
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 10 / 2022 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29