IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-06 20:24
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)28
  2021  (2 din 2)51
  2020  (2 din 2)31
  2019  (2 din 2)40
  2018  (2 din 2)31
  2017  (2 din 2)19
  2016  (2 din 2)39
  2015  (2 din 2)46
  2013  (1 din 2)21
  2012  (2 din 2)67
  2011  (2 din 2)72
  2010  (1 din 2)52
  2009  (1 din 2)62
  2008  (1 din 2)2
  2007  (1 din 2)62
  2006  (1 din 2)49
  2003  (1 din 2)36
imagine

pISSN: 1857-0976
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:
  • B (2021.02.26-2025.02.25)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole70867772011710285129
Volume26274251536
Total73470514513246

Vizualizări   239Descărcări   33

Conţinutul numărului de revistă

Prezumţia de nevinovăţie – cadrul național și standardele internaționale

8-25

DOI: 10.5281/zenodo.6826693

CZU: 343.142:341.645

Ostavciuc Dinu

Reguli şi procedee de determinare a obiectului material la încadrarea juridică a infracţiunilor

26-39

DOI: 10.5281/zenodo.6826711

CZU: 343.23

Cojocaru Radion , Larii Iurie

Analiza doctrinei altor state cu privire la participarea procurorului în apelul penal

40-50

DOI: 10.5281/zenodo.6826736

CZU: 343.114(156.23

Osoianu Tudor , Calendari Dumitru

Mecanismul organizatorico-juridic privind adaptarea socială a persoanelor liberate din detenţie

51-65

DOI: 10.5281/zenodo.6826749

CZU: 343.8:316.614

Rusu Oleg , Chepestru Ana-Maria

Unificarea legislativă și contribuția ei la desăvârșirea Marii Uniri din 1918

66-77

DOI: 10.5281/zenodo.6826767

CZU: 342.5:[94(478+498)]”1918”

Creanga Liliana

Reflecții privind importanța și conținutul sarcinilor activității speciale de investigații prevăzute în art.2 al Legii nr.59/2012 al Republicii Moldova

78-100

DOI: 10.5281/zenodo.6826780

CZU: 343.132+343.9](478)

Glavan Boris

Concepte de bază ale fenomenului amenințărilor hibride

101-106

DOI: 10.5281/zenodo.6826799

CZU: 327.5:355.01

Pareniuc Alexandru , Beda Vasili

Conceptul criminalisticii prin dezideratele sale istorice

107-117

DOI: 10.5281/zenodo.6826834

CZU: 343.9

Rusnac Constantin , Robu Cristina

Declarațiile publice pot sau nu afecta prezumţia nevinovăţiei?

118-130

DOI: 10.5281/zenodo.6826854

CZU: 343.142

Ostavciuc Dinu

Transformarea dizabilității în abilitate

131-139

DOI: 10.5281/zenodo.6826883

CZU: 342.7:316.64

Pavlencu Mariana

Prevenirea și investigarea corupţiei în sport prin intermediul măsurilor speciale de investigații

140-151

DOI: 10.5281/zenodo.6826911

CZU: [343.132+343.352]:796

Budevici-Puiu Liliana , Cicala Alexandru

Aspectele juridico-penale şi investigative privind lupta contra organizaţiei criminale

152-172

DOI: 10.5281/zenodo.6831023

CZU: 343.98

Pareniuc Alexandru , Ghimpu Andrei

Radiografia demersurilor doctrinare privind problematica controlului constituționalității legilor

173-185

DOI: 10.5281/zenodo.6831033

CZU: 342.565(478)

Dabija Tatiana

Internationalization in university education in Israel: problems, valuable experiences for international cooperation in the field of education

186-200

DOI: 10.5281/zenodo.6831058

CZU: 378.091(569.4)

Alvakili Noha , Roşca Ludmila

Elementele subiective ale vandalismului: concept şi caracterizare

201-213

DOI: 10.5281/zenodo.6831075

CZU: 343.343.3

Pilat Sofia

Structuring the curriculum of the educational system in Israel for the 21st century

214-230

DOI: 10.5281/zenodo.6831115

CZU: 373.091(569.4)

Dasman El-Fahel , Roşca Simion

Unitatea structurală a măsurilor speciale de investigații: abordări doctrinare și reglementări

231-247

DOI: 10.5281/zenodo.6831218

CZU: 343.132

Jitariuc Vitalie

Individualizarea răspunderii și pedepsei penale aplicate minorului

248-256

DOI: 10.5281/zenodo.6831299

CZU: 343.224.1

Russu Valentina

Analiza conceptului de criminalitate violentă

257-265

DOI: 10.5281/zenodo.6831346

CZU: 343.98

Rotaru Ion

Metode de comitere a infracțiunilor cu caracter sexual online în privința copiilor în Republica Moldova

266-275

DOI: 10.5281/zenodo.6831392

CZU: 343.541:004.9

Popa Lilia

Accepțiunile aplicate dreptului de proprietate și protecția mediului din perspectiva jurisprudenței CtEDO

276-288

DOI: 10.5281/zenodo.6831414

CZU: 341.645(4):[347.23+349.6]

Gladchi Mircea

Principiul „non bis in idem” garanție procesuală în materie penală

289-296

DOI: 10.5281/zenodo.6831925

CZU: 343.12/.13:342.7

Creţu Olesea

Planificarea progresivă a executării pedepsei penale privative de libertate

297-306

DOI: 10.5281/zenodo.6831946

CZU: 343.8

Crudu Alexandr

Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de divulgare a secretului de stat

307-319

DOI: 10.5281/zenodo.6831974

CZU: 343.32

Gaina Alexandru

Analiza comparativă a cadrului normativ cu privire la procedura aplicării poligrafului în procesul penal pe plan internațional

320-333

DOI: 10.5281/zenodo.6831993

CZU: 343.144.5+341.4

Vasiliţa Vladimir , Lungu Andrei

Abordări doctrinare la nivel național în materia instrumentelor juridico-financiare de protecție a mediului

334-346

DOI: 10.5281/zenodo.6832004

CZU: 349.6

Ţeruş Ivan

Liberarea condiționată de pedeapsă penală înainte de termen

347-358

DOI: 10.5281/zenodo.6832016

CZU: 343.8

Borta Ecaterina

Aprecierea suficientă a probelor la terminarea urmăririi penale

359-368

DOI: 10.5281/zenodo.6832030

CZU: 343.123.3

Stolearenco Alexandru