IBN
Close
Russu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2024 - 1

  The criminal responsibility of minors and the criteria for determining it
Russu Valentina
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

  Faptele de spălăre a banilor și de finanțare a terorismului
Copancean Alina , Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Răspunderea penală a minorului în unele state ex-sovietice
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 26 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Specificul liberării de pedeapsă a minorilor condamnați pentru săvârșirea faptelor infracționale
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

  Discernământul persoanelor minore – abordare juridico-penală, tipuri şi criterii de evaluare
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-32. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Individualizarea răspunderii și pedepsei penale aplicate minorului
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interesul superior al copilului în calitate de subiect al răspunderii penale
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interesul superior al copilului – standard internațional în domeniul răspunderii penale a minorului
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Specificul aplicării pedepsei închisorii față de minori
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

  Limitele răspunderii şi sancţionării penale a minorilor
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne în vederea combaterii criminalităţii feminine
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Răspunderea penală a minorului în unele țări europene
Cojocaru Radion , Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Regimul juridic al măsurilor de constrângere cu caracter educativ
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S_ed.3) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vârsta și responsabilitatea – semne ale subiectului minor al răspunderii penale
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(355-356) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Particularităţi ale răspunderii penale a minorilor
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularităţile criminalităţii feminine din Republica Moldova
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(348) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Particularităţile criminalităţii feminine din Republica Moldova
Russu Valentina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17