IBN
Close
Roşca Simion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2023 - 2

  Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură
Roşca Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-50-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Parteneriatul estic ca proiect cultural
Roşca Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-94-5.
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Sistemul educațional din Finlanda: impact asupra dezvoltării durabile a societății
Roşca Simion1 , Dasman El-Fahel2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Ministerul Educației din Israel
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structuring the curriculum of the educational system in Israel for the 21st century
Dasman El-Fahel1 , Roşca Simion2
1 Israeli Ministry of Education,
2 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Dimensiunea culturală a identităţii europene
Roşca Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educația – cea mai importantă revoluție din istoria omenirii
Roşca Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elementele comunicării interculturale și activismul civic
Roşca Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

  European cultural policy – targets and objectives
Roşca Simion
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Integrarea socială a minorităților naționale în societatea israeliană modernă: realizări, probleme, perspective
Abu Ajaj Yaser , Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interculturalitatea – element important al educației
Roşca Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Paradigma interculturală în educaţie
Roşca Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politica culturală europeană – repere și obiective
Roşca Simion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Social integration of national minorities in modern israelian science: achievements, problems, perspectives
Abu Ajaj Yaser , Roşca Simion
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Cultura – factor de dezvoltare durabilă a societății
Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-96. Vizualizări-1136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Culture - a sustainable development factor in Europe
Roşca Simion
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diversitatea culturală – prioritate a Uniunii Europene în ţările din regiunea Mării Negre
Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-1179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul diplomației culturale în asigurarea securității naționale
Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Diversitatea culturală: abordări conceptuale
Рошка Сіміон
Academia de Studii Economice din Moldova
Історико-політичні проблеми сучасного світу
Vol. 37-38, / 2018 / ISSN 2519-4518 / ISSNe 2617-2372
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Interculturality – Defining Factor Of The Education In The Process Of Strengthening The Knowledge Triangle In Moldova
Roşca Simion
Academy of Economic Studies of Moldova
Fostering Knowledge Triangle in Moldova
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-7-4.
Disponibil online 3 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modelul social european: abordare teoretico-practică
Roşca Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Specificul politicii europene de securitate în Europa de Sud-Est
Roşca Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Reflecţii conceptuale asupra noţiunii de propagandă: istorie şi actualitate
Roşca Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-84. Vizualizări-1075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Impactul europenizării Republicii Moldova asupra calităţii democraţiei
Roşca Simion
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Paradigma de identitate europeană: aspecte conceptuale
Roşca Simion
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-55. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

  Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului trei şi rolul lor în educarea tineretului studios
Roşca Simion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25