IBN
Close
Rusu Oleg
Cuvinte-cheie (42): socio-psychological portrait of the terrorist (2), terrorist psychology (2), the personality of the terrorist (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Problematica asistenţei medicale în mediul penitenciar.
Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Organizarea migraţiei ilegale ca formă de manifestare a criminalităţii organizate transnaţionale
Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile social-psihologice ale personalităţii infractorului terorist
Larii Iurie, Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Particularităţile social-psihologice ale personalităţii infractorului terorist
Larii Iurie, Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aportul comunităţii în reuşita adaptării sociale a persoanelor liberate
Rusu Oleg, Osadcii Cornel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente juridice şi dimensiuni de monitorizare a respectării drepturilor condamnaţilor în penitenciare
Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Reglementări specifice privind asigurarea securităţii părţilor vătămate şi a martorilor din randul persoanelor aflate in detenţie
Larii Iurie, Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Rolul societăţii civile in procesul de integrare socială a persoanelor liberate
Rusu Oleg, Slisarenco Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XII(1) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală – cauză a infracţiunilor nedescoperite
Rusu Oleg, Slisarenco Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XI(1) / 2011 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul reglementării juridice a resocializării condamnaţilor în Republica Moldova
Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XI(2) / 2011 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparat privind resocializarea condamnaţilor în Marea Britanie şi SUA
Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XI(2) / 2011 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Considerente teoretice privind profilaxia infracţiunilor în rândul persoanelor liberate din detenţie
Moraru Victor, Rusu Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5-6(116) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Direcţiile de activitate a asistentului social în instituţiile penitenciare
Moraru Victor, Rusu Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(103) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Munca educativă ca instrument de corijare a condamnaţilor
Carp Simion, Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Generalităţi privind evoluţia şi conţinutul subculturii criminale
Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme legate de diferenţierea executării pedepsei cu închisoarea
Osadcii Cornel, Rusu Oleg, Nour Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Unele consideraţii privind munca social-utilă ca unul din mijloacele de corijare a condamnatului
Rusu Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VI / 2006 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17