IBN
Close
Roşca Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Integrarea socială – factor al securității și stabilității dinamice al sistemului politic european
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conlucrarea instituțiilor în statul democratic. Modelul Uniunii Europene
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația comportamentului civic în statul democratic contemporan
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația interdisciplinară pentru toleranță și integrare socială
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea și implicarea în procesul decizional: criterii de bază ale democrației participative
Roşca Ludmila , Ursu Valentina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social integration as security and dynamic stability factor of the european political system
Roşca Ludmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Asigurarea securității spirituale prin instruire și comunicare
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – condiție a afirmării și manifestării sociale a personalității
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința de sine ca factor al asigurării calității vieții omului contemporan
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea – implicarea – participarea: piloni ai activismului social
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul partidelor politice reflectat în parcursul european al Republicii Moldova
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul partidelor politice reflectat în parcursul european al Republicii Moldova
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Roşca Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova în cadrul parteneriatului pentru pace: oportunități și perspective de dezvoltare
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Republic of Moldova under the partnership for peace: development opportunities and perspectives
Paiu Dana , Roşca Ludmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cooperarea regională: scopuri, rezultate, perspective de dezvoltare durabilă. Studiu de caz: statele bazinului Mării Negre
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie La volumul: „Europa socială în 100 de termeni. Incursiuni în cultura socială și instituțională a spațiului european”, Coordonatori: Gabriela Goudenhooft, Alina-Carmen Brihan, Ioan Horga, publicat cu sprijinul Comisiei Europene,
Roşca Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43