IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-17 09:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)31
  2019  (2 din 2)40
  2018  (2 din 2)31
  2017  (2 din 2)19
  2016  (2 din 2)39
  2015  (2 din 2)46
  2013  (1 din 2)21
  2012  (2 din 2)67
  2011  (2 din 2)72
  2010  (1 din 2)52
  2009  (1 din 2)62
  2008  (1 din 2)2
  2007  (1 din 2)62
  2006  (1 din 2)49
  2003  (1 din 2)36
imagine

pISSN: 1857-0976
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:
  • B (2021.02.26-2025.02.25)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole629450202664620650
Volume2318488947
Total6524686907593

Vizualizări   1374Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Evoluţia parteneriatului public-privat 9-13
Belecciu Ştefan, Ţigănescu Ana-Maria
Referinţe privind noţiunea de politică penală 14-18
Bujor Valeriu, Ciaglic Tatiana
Latura subiectivă a infracţiunii de luare de ostatici şi determinarea acesteia in procesul calificării 19-24
Chiriţa Valentin
Infracţiunea de transmitere a unei boli venerice (art.211 c.pen. al Republicii Moldova): conţinut juridic şi caracterizare 25-30
Cojocaru Radion, Cojocaru Sergiu
Unele concepte ale realizării justiţiei constituţionale in doctrina juridică 31-36
Creanga Liliana
Уголовная ответственность за терроризм по законодательству различных стран 37-40
Флоря Василе
Mediul şi subiecţii violenţei in familie 41-46
Grati Veaceslav
Unele aspecte cu privire la obiectul de studiu şi sistemul criminologiei 47-51
Larii Iurie
Rolul societăţii civile in procesul de integrare socială a persoanelor liberate 52-57
Rusu Oleg, Slisarenco Ion
Торговля людьми как транснациональное преступление и некоторые проблемы борьбы с ней 58-61
Савченко Василий
Некоторые направления профилактической деятельности в предотвращение торговли женщинами 62-66
Savilov Alexandr
Уголовная ответственность за торговлю людьми: проблемы совершенствования уголовного законодательства Украины 67-69
Созанский Тарас
Controverse vizand noţiunea de obiect juridic al infracţiunii de escrocherie 70-74
Zosim Alexandru
Respectarea principiului inviolabilităţii persoanei in timpul efectuării examinării corporale 75-78
Andronache Anatol
Situaţii de risc ce apar in cadrul confruntării şi aplicării reţinerii 79-84
Andronache Anatol, Burbulea Corneliu
Problematica protecţiei participanţilor la procesul penal 85-88
Bargan Eugeniu
Inadmisibilitatea torturii in activitatea de cercetare şi descoperire a infracţiunilor 89-92
Bargan Eugeniu
Participarea avocatului in cadrul urmării penale şi nemijlocit in cadrul prezentării spre recunoaştere, esenţa şi conţinutul activităţilor desfăşurate, impactul acestora asupra calităţii justiţiei 93-100
Bulai Iurie
Participarea specialistului in cadrul prezentării spre recunoaştere 101-106
Bulai Iurie
Noţiunea şi parametrii cantitativi şi calitativi ai infracţiunilor de evadare din locurile de deţinere 107-117
Chetraru Viorel
Analiza legislaţiilor unor state in materia emancipării 118-122
Chiriţa Sofia
Impactul corupţiei asupra drepturilor omului 123-125
Chirtoacă Ion
Aspecte privind respectarea dreptului la educaţie in regiunea transnistreană 126-134
Dimin Natalia, Bivol Veronica
Protecţia drepturilor femeilor 135-138
Gumenco Aliona
Pericolul social şi obiectul infracţiunii de luare de mită 139-141
Ionaşcu Ana
Particularităţile cercetării la faţa locului in cazul inacţiunilor de viol săvarşite de grupuri de minori 142-145
Nestor Sergiu
Protecţia constituţională a libertăţii de opinie şi de exprimare 146-152
Pîrlog Vitalie
Analiza generală a naturii juridice a cetăţeniei 153-158
Rotaru Raluca
Atacul ca parte componentă a legitimei apărări 159-163
Rusnac Constantin
Esenţa şi definirea noţiunii de amnistie 164-170
Simineanu Diana
Caracteristica criminalistică a infracţiunii de incălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport 171-175
Slisarenco Ion
Noţiunea de prejudiciu nepatrimonial şi repararea acestuia in urma comiterii accidentului rutier 176-183
Telipan Vitalie
Anularea obligaţiilor fiscale, intre modalitate de stingere a obligaţiilor fiscale şi evaziune fiscală umbrită de lege 184-188
Vasiliţa Vladimir
Noţiunea, esenţa şi caracteristicile definitorii ale conceptului de violenţă in familie 189-192
Vozian Roman
Măsurile de neutralizare şi localizare a dezordinilor de masă 194-198
Strungaru Vitalie, Bulbaş Alin
Profire Carasevici – pedagog prin vocaţie şi cercetător consacrat 200-201
Carp Elena
Exercitarea mandatului de către alesul local in Republica Moldova 202-205
Saitarlî Natalia