IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-31 12:02
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)28
  2021  (2 din 2)51
  2020  (2 din 2)31
  2019  (2 din 2)40
  2018  (2 din 2)31
  2017  (2 din 2)19
  2016  (2 din 2)39
  2015  (2 din 2)46
  2013  (1 din 2)21
  2012  (2 din 2)67
  2011  (2 din 2)72
  2010  (1 din 2)52
  2009  (1 din 2)62
  2008  (1 din 2)2
  2007  (1 din 2)62
  2006  (1 din 2)49
  2003  (1 din 2)36
imagine

pISSN: 1857-0976
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:
  • B (2021.02.26-2025.02.25)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole70863589310389285129
Volume26258941484
Total73466178711873

Vizualizări   333Descărcări   56

Conţinutul numărului de revistă

Conflictele interpersonale în mediul condamnaţilor ca factor al criminalităţii penitenciare

8-16

DOI: 10.5281/zenodo.5069192

CZU: 343.82:316.62

Carp Simion , Rusu Oleg

Interpretarea verbum-ului regens de „sustragere” în cazul infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor (art. 217 C. pen. al R. Moldova)

17-36

DOI: 10.5281/zenodo.5069198

CZU: 343.57

Cojocaru Radion , Secrieru Sergiu

Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării

37-54

DOI: 10.5281/zenodo.5069204

CZU: 343.133

Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu

Ordinea publică și securitatea civilă – un normativ al cadrului juridic și instituțional

55-64

DOI: 10.5281/zenodo.5069210

CZU: 351.86

Creanga Liliana , Bejenari Mihaela , Revenco Ana-Maria

Взаимодействие следователя с экспертом при назначении и проведении судебных експертиз

65-73

DOI: 10.5281/zenodo.5069215

CZU: 343

Бедняк Анна

Rolul situaţiei preinfracţionale în comiterea actului infracţional

74-79

DOI: 10.5281/zenodo.5069217

CZU: 343.23

Larii Iurie , David Mihail

Допрос свидетеля, потерпевшего следственным судьёй во время досудебного расследования в судебном порядке: отдельные проблемные вопросы

80-90

DOI: 10.5281/zenodo.5069221

CZU: 343

Федченко Владимир

Retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat ca urmare a falsificării probelor

91-97

DOI: 10.5281/zenodo.5069230

CZU: 343.163

Gherman Marian , Piterschi Eugeniu

Modele instituționale de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova

98-107

DOI: 10.5281/zenodo.5011339

CZU: 351.77:628.1/.2(478)

Belecciu Liliana

Aspecte teoretice și practice privind formele de gestiune a bunurilor proprietate publică aferente furnizării/ prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

108-115

DOI: 10.5281/zenodo.5011361

CZU: 351.77.073.5

Belecciu Liliana

Combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova prin prisma unor măsuri eficiente

116-127

DOI: 10.5281/zenodo.5069320

CZU: 328.185:343.352

Boşcaneanu Marcel

Măsuri victimologice de prevenire a omorurilor

128-137

DOI: 10.5281/zenodo.5069345

CZU: 343.988

Cicala Alexandru , Diuvenji Petru

Raportul dintre activitatea specială de investigație și activitatea de urmărire penală

138-151

DOI: 10.5281/zenodo.5069369

CZU: 343.9+343.1

Glavan Boris

Analiza juridico-contravențională a faptei de conducere a vehiculului în stare de ebrietate

152-171

DOI: 10.5281/zenodo.5069446

CZU: 343.346.5

Ionaşcu Vitalie

Companiile militare private ca factor generator al evoluării activității de mercenariat

172-183

DOI: 10.5281/zenodo.5069466

CZU: 341.32.343.33

Pareniuc Alexandru , Beda Vasili

Проблемные вопросы проведения процессуальных действий, направленных на получение информации из материальных источников при расследовании уголовных правонарушений, совершенных путем мошенничества

184-192

DOI: 10.5281/zenodo.5069523

CZU: 343

Павлова Наталья

Apărarea valorilor istorico-culturale

193-200

DOI: 10.5281/zenodo.5069559

CZU: 347.78

Pareniuc Alexandru , Ghimpu Andrei

Уголовная ответственность за незаконное обогащение: международный опыт

201-209

DOI: 10.5281/zenodo.5069682

CZU: 343.222:343.75

Безгинский Богдан

Problematica determinării semnelor obiectului şi victimei infracţiunii de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu (art. 328 CP RM)

210-215

DOI: 10.5281/zenodo.5069875

CZU: 343.35

Puica Vladimir

Unele elemente distinctive ale personalității criminalului violent

216-223

DOI: 10.5281/zenodo.5069705

CZU: 343.91

Rotaru Ion

Modalități faptice întâlnite în practica judiciară privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor

224-245

DOI: 10.5281/zenodo.5069737

CZU: 343.359.2

Vasiloi Vladislav , Soroceanu Igor

Obiectul dreptului de proprietate în sistemele de drept Europene – abordările categoriei de quasi-lucruri

246-258

DOI: 10.5281/zenodo.5069773

CZU: 347.2:341.1/.2(4)

Gladchi Mircea

Pedeapsa penală pentru infracțiunea de dezertare

259-273

DOI: 10.5281/zenodo.5069777

CZU: 343.343.5

Gordilă Dianu