IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru indicele czu "343.23"
Малозначительность деяния в уголовном законодательстве европейских государств
CZU : 343.232(4+477)
Маломуж Сергей
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(11) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виділення категорії злочинів невеликої тяжкості в доктрині і кримінальному законодавстві Республіки Молдова та України
CZU : 343.232(478+477)
Скок Олександра
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Критерии наличия общественной опасности
CZU : 343.23
Рудковская Марта
Legea şi Viaţa
Nr. 6/2(294) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности определения квалифицирующих признаков несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин
CZU : 343.23:004
Бельский Юрий
Legea şi Viaţa
Nr. 6/2(294) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Введение категории уголовного проступка в уголовное право Украины как социальная необходимость
CZU : 343.232(477)
Федотова Анна
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(292) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смешанная форма вины по законодательству постсоветских стран
CZU : 343.23(47+57)
Пушкар Олег
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(290) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Криминологическая характеристика радиационной преступности (исследование на примере Украины)
CZU : 343.23(477)
Торбеев Николай
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(279) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală pentru încălcarea cerinţelor securităţii ecologice
CZU : 343.23:504.06
Ulianovschi Xenofon, Munteanu Vitalie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(35) / 2015 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora (art.2501 CP RM): Aspecte de drept penal. Partea II
CZU : 343.23(478)
Stati Vitalie
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(185) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul şi latura subiectivă a infracţiunii de constrângere de a face declaraţii
CZU : 343.236
Ulianovschi Gheorghe, Curmei Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(184) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora (art.2501 CP RM): Aspecte de drept penal. Partea I
CZU : 343.23(478)
Stati Vitalie
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(184) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea acțiunilor/inacțiunilor participanților la infracțiune
CZU : 343.237
Copeţchi Stanislav, Hadîrcă Igor
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea concursului de infracţiuni Partea II
CZU : 343.23
Martin Daniel, Copeţchi Stanislav
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(172) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falsul informatic în viziunea noului cod penal român şi a codului penal al Republicii Moldova
CZU : 343.23:004(478+498)
Drăgan Alin-Teodorus
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea concursului de infracţiuni
CZU : 343.23
Martin Daniel, Copeţchi Stanislav
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea informaţională contemporană: provocări și valențe juridice
CZU : 004:[347.83+343.23]
Pintilii Ionel
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bune practici internaţionale cu privire la investigarea infracţiunilor informatice
CZU : 343.23:004(100)
Purici Svetlana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii: unele propuneri de Lege Ferenda
CZU : 343.233
Brînză Liubovi
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiuni de încălcare a obligaţiilor ce revin reprezentanţilor autorităţilor, persoanelor fizice sau juridice în legătură cu activităţile economice şi sociale cu impact asupra mediului: analiza de drept penal
CZU : 343.23:349.6(478)
Brînză Sergiu, Mardari Dumitru
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele generalizări conceptuale asupra stării de extremă necesitate în activitatea medicală profesională
CZU : 343.234:614.256(478)
Gîrla Lilia
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54