IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 47 Unique visitors: 27
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ
............................................................................................................................................................................................................................
Despre revistă
Titlul
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Domenii ştiinţifice
Anul fondării
1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   85
Limba de publicare
Arhiva electronică disponibilă
01.2006 - 07.2017
Acces la textul integral
Acces deschis
Topul autorilor
Colegiul de redacţie
Prezenţa autorilor din străinătate

Numere înregistrate

  2017  (2 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (3 din 3)
  2006  (2 din 3)
imagine
pISSN: 1957-2294
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Categoria:
Volume înregistrate în IBN: 34
Articole înregistrate în IBN: 819
Disponibil în IBN pentru perioada: 2006 - 2017

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Dinamica numărului de articole pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei