IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-13 11:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 3)
  2018  (3 din 3)
  2017  (3 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (3 din 3)
  2006  (2 din 3)
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2019.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9782186463276415
Volume40158881002
Total10182345344278
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   259Descărcări   144

Conţinutul numărului de revistă

Evoluția ideilor de unificare europeană: fundamente filosofice și coordonate instituționale

7-19
Juc Victor, Diacon Maria

Migrația în contextul globalizării

20-30
Moraru Victor

Trăsăturile fundamentale ale conceptului de neutralitate permanentă al Republicii Moldova: dimensiunea funcțională

31-43
Ungureanu Veaceslav

Миграция в современном политическом процессе Республики Молдовы: проблемы и тенденции

44-49
Blajco Vladimir

Puterea birocratică în contextul modernizării politice a statului Republica Moldova

50-62
Varzari Pantelimon

Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale

63-82
Cornea Sergiu

Роль электоральной культуры в функционировании политического режима Республики Молдова

83-98
Брага Лилия

Experiența Italiei în combaterea separatismului  teritorial (cazul Tirolului de Sud)

99-109
Lisnic Victoria

Politicile de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană

110-120
Savelieva Galina, Cotelnic Vera

Analiza eficienței unor politici publice în educația timpurie și educația școlară

121-131
Prodan Mariana

Indexul de protecție a copilului pentru Republica Moldova și unele țări europene

132-142
Cuşnir Liliana

Îmbătrânirea demografică în perioada intercensitară

143-149
Hruşciov Elena

Reintegrarea fundamentelor cunoașterii în societate

150-156
Pascaru Ana

Condiția corporală a percepției vizuale

157-164
Perciun Andrei

Opera cărturarului ardelean Simion Bărnuţiu – ilustrare a conştiinţei europene a epocii sale

165-175
Iovan Marţian

Problema răului în scrierile areopagitice

176-182
Ivanov Constantin

Интернет-ресурсы в арсенале коммуникационных инструментов международных организаций

183-191
Морару Виктор, Друцэ Ана

Jurnalismul sportiv din Republica Moldova în primii anii ai democratizării

192-198
Lescu Mihail

Familiile fără copii în Republica Moldova: probleme și tendințe

199-207
Cioinac Nionela

Implementarea politicilor publice în domeniul patrimoniului cultural naţional

208-220
Comendant Vasile

Integrarea pieței IT&C din România şi Republica Moldova într-o piață europeană puternică și coerentă

221-224
Pintilii Ionel

Recenzie. Valorifi carea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2018. 232 p.

225-226
Varzari Pantelimon, Rusandu Ivan

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani

227-228
Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon