IBN
Close
Copeţchi Stanislav
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 15
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 23
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18

2023 - 2

Excesul de autor: noțiune, forme, reguli de calificare
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența în familie în legislația altor state
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-552-4.
Disponibil online 20 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Calificarea infracțiunilor săvârșite de către un grup criminal organizat
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Pluralitatea de făptuitori: între doctrină și jurisprudență
2022. . ISBN 978-9975-62-573-9.
Disponibil online 20 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concursul și concurența normelor în cazul infracțiunii de privațiune ilegală de libertate (art.166 din Codul penal)
Copeţchi Stanislav , Litvinciuc Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conotații privind victima infracțiunii prevăzute la art.208 cod penal al Republicii Moldova
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedenunțarea infracțiunii: concept, forme, studiu comparat
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-476-3.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participația nereușită: concept, forme, studiu comparat, reguli de încadrare
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-73. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stalking-ul: concept, cadru normative, practică judiciară
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-55-5..
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu de drept comparat în materia provocării infracţiunii
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 9 / 2022 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul sexual: novelă în materia incriminării penale
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-31. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Eroarea și importanța ei la calificarea infracțiunilor
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-149. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea prelungită: privire critică asupra încadrării juridice
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarea infracţiunii versus comportamentul provocator al victimei
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnele secundare ale laturii subiective: aspecte teoretico-practice şi legislative
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

„Infracțiuni de dezordini în masă (art.285 CP RM): Noțiune, analiză, delimitare de fapte penale similare”
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 6 / 2020 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încadrarea infracţiunilor săvârşite în participaţie: aspecte discutabile
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(55) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coraportul dintre buna ştiinţă şi modalitatea normativă a intenţiei infracţionale
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.1, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examen critic al practicii judiciare în materia infracțiunii de violare de domiciliu săvârșită cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării ei (alin.(2) art.179 din Codul penal).
Copeţchi Stanislav1 , Popov Iulia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biroul asociat de avocați Ialoveni
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 5 / 2020 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii privind natura juridică a provocării infracţiunii
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false: studiu de drept comparat
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(48) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunile informatice potrivit legii penale moldave: studiu de drept comparat şi propuneri de lege ferenda
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii critice faţă de tratamentul sancţionator inechitabil admis de legiuitorul moldav în procesul incriminării unor fapte infracţionale: cazul art.329 din Codul Penal
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii critice faţă de tratamentul sancţionator inechitabil admis de legiuitorul moldav în procesul incriminării unor fapte infracţionale: cazul art.329 din Codul penal
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme în delimitarea traficului de copii de proxenetism
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Articolul 237 CP RM: probleme de aplicare şi soluţii de perfecţionare a cadrului incriminator
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii generale asupra răspunderii executorului judecătoresc în materie penală
Copeţchi Stanislav1 , Talmaci Roman2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii critice asupra încadrării acţiunilor executorului judecătoresc conform art.328 CP al RM (excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu)
Copeţchi Stanislav1 , Lupaşco Lilia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Judecătoria sect. Râşcani, Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(44) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 April, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Corespondenţa electronică: obiect imaterial al infracţiunii prevăzute la art.178 CP RM?    
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expunere pe marginea unor amendamente operate în hotărârea plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii”, nr.39 din 22.11.2004
Copeţchi Stanislav1 , Brînză Liubovi2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea de Apel Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarea infracţiunii in contextul măsurilor speciale de investigaţie (I)0
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(41) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-48. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarea infracţiunii în contextul măsurilor speciale de investigaţie (II)
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarea versus instigarea la săvârşirea infracţiunii
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-100. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Delimitarea infracţiunii unice prelungite de concursul de infracţiuni, precum şi de unele forme ale unităţii infracţionale
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 18 January, 2017. Descarcări-54. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi implicaţii privind obiectul material/imaterial al infracţiunii de violare a dreptului la secretul corespondenţei
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra Legii Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.60 din 07.04.2016 
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 13

Algoritmul calificării faptei infracționale în cazul excesului de autor calitativ
Martin Daniel , Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-96. Vizualizări-1272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale (art.208 CP RM) vs principiul neadmiterii tragerii la răspundere penală de două ori pentru una şi aceeaşi faptă
Copeţchi Stanislav , Martin Daniel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atragerea minorilor la activitate criminală: modalitate normativă de exprimare a faptei prejudiciabile consemnate la art.208 CP RM
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea acțiunilor/inacțiunilor participanților la infracțiune
Copeţchi Stanislav , Hadîrcă Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-1124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea concursului de infracţiuni
Martin Daniel , Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-76. Vizualizări-1216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea concursului de infracţiuni Partea II
Martin Daniel , Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(172) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-61. Vizualizări-1085
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea infracţiunilor după latura subiectivă
Copeţchi Stanislav , Hadîrcă Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-79. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea infracţiunilor în cazul concurenței dintre o normă generală și una specială
Hadîrcă Igor , Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea tentativei de infracțiune
Martin Daniel , Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-415. Vizualizări-3770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discreditarea concurentului – formă de exprimare a infracțiunii de concurență neloială (art. 2461 lit. b) Cod penal al Republicii Moldova)
Copeţchi Stanislav , Martin Daniel
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor (art.176 CP RM ) vs discriminarea în câmpul muncii în baza criteriului de sex
Martin Daniel , Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-64. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitățile și principiile calificării infracțiunilor
Copeţchi Stanislav1 , Ojoga Andrei2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-55. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul clasificării semnelor componenţei de infracţiune la calificarea infracţiunilor
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 10

Algoritmul aplicării art.208 CP RM în ipoteza instigării minorilor la săvârşirea infracţiunilor
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(162) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridico -comparativă a incriminărilor privind atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale din legislaţiile penale ale statelor membre CSI şi ale Ţărilor Baltice
Copeţchi Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(169) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 61