IBN
Close
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Internetul, ca „motor al schimbărilor”, în vizorul cercetării științifice
1 , 2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Jurnalismul contemporan între formatul tradițional și imperativul schimbării
1 , 2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Apollonia din Iași
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-57. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Metamorphoses of the Perception of Journalism under the Influence of the Internet
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Философия и вызовы современности к 90-летию Института философии НАН Беларуси
Vol. 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformările jurnalismului: internetul ca un catalizator al apariției unor forme mediatice noi
1 , 2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Apollonia din Iași
Creativitatea în jurnalism
Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-149-28-0.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truisms of the information era
Moldova State University
International Journal of Communication Research
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2246-9265
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Comunitatea globală și noile forme de comunicare
Universitatea de Stat din Moldova
Creativitatea în jurnalism
Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-31-0 C 85.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-126. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Integrarea pieței IT&C din România şi Republica Moldova într-o piață europeană puternică și coerentă
Universitatea Apollonia din Iași
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul cetățenesc - reflecție a inovațiilor actuale în sfera mediatică
1 , 2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Grupări virtuale: comunicarea online prin trolli, postaci și hateri
Universitatea Apollonia din Iași
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-53. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Fenomenul criminalităţii cibernetice şi managementul combaterii infracţiunilor informatice
Universitatea Apollonia din Iași
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-63. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internet: provocări cotiduene
Universitatea Apollonia din Iași
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile și pericolele internetului
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţie şi actualitate în cercetarea ştiinţifică ecologică de la Iaşi
,
Universitatea Apollonia din Iași
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 30 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dezvoltarea Internetului – impact major în comunicarea globală
Universitatea Apollonia din Iași
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-71. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea informaţională contemporană: provocări și valențe juridice
Universitatea Apollonia din Iași
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Limba universală: elementul fundamental în dialogul civilizaţiilor
Universitatea Apollonia din Iași
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa tipărită, presa on-line?
Universitatea Apollonia din Iași
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-59. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17